Show simple item record

Influence of needle age at Rubisco activity and content in Norway spruce under the impact of ambient and elevated CO2 concentrations

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorBošková, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:35:02Z
dc.date.available2018-10-21T16:35:02Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationBOŠKOVÁ, M. Vliv stáří jehlic na obsah a aktivitu enzymu Rubisco u smrku ztepilého v podmínkách normální a zvýšené koncentrace CO2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16386cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12466
dc.description.abstractV této diplomové práci byl sledován vliv stáří jehlic na obsah a aktivitu enzymu Rubisco smrku ztepilého (Picea abies) v podmínkách normální, tj. 350 µmol CO2/mol (A – ambient) a zvýšené, tj. 700 µmol CO2/mol (E – elevated) koncentrace CO2. Vzorky byly odebírány v průběhu vegetační sezóny dvakrát, a to v polovině června a na konci září. Byla stanovena počáteční a celková aktivita enzymu a to spektrofotometrickou metodou. Obsah Rubisco byl stanoven metodou SDS-PAGE. Aktivity u 18 měsíců starých jehlic byly v E vyšší než v A. Obsah Rubisco byl v září jak u mladých tak i u rok starých jehlic v A vyšší než v E. Vzhledem k tomu, že tyto rozdíly byly statisticky významné, lze konstatovat existenci aklimační deprese na úrovni obsahu Rubisco v podmínkách zvýšené koncentrace CO2. Zdá se, že průběhy aktivit a obsahu v závislosti na stáří jehlic jsou antiparalelní, tzn. pokles obsahu je doprovázen vzrůstem aktivity a naopak.cs
dc.description.abstractIn this diploma work influence of needle age at Rubisco activity and content in Norway spruce (Picea abies) was studied. The plants were cultivated in conditions with ambient (A) CO2 concentration (350 µmol CO2/mol) and elevated (E) CO2 concentration (700 µmol CO2/mol). Sampling was done two times during the growing season (in the middle of June and in the end of September) were taken. Initial and total Rubisco activities were measured spectrophotometrically. Rubisco content was determined by SDS–PAGE method. Rubisco activity in 18-months-old needles was in E higher than in A. Rubisco contents in current-year needles and one-year-old needles were in A higher than in E in September. These differences were statistically significant that demonstrates the down-regulation of Rubisco content in conditions of elevated CO2 concentration. It seems the course of activities and content depending on age of the needles are antiparallel, that means that decrease of content is followed by increase of activity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaktivita Rubiscocs
dc.subjectobsah Rubiscocs
dc.subjectsmrk ztepilýcs
dc.subjectaklimační depresecs
dc.subjectRubisco activityen
dc.subjectRubisco contenten
dc.subjectNorway spruceen
dc.subjectdown-regulationen
dc.titleVliv stáří jehlic na obsah a aktivitu enzymu Rubisco u smrku ztepilého v podmínkách normální a zvýšené koncentrace CO2cs
dc.title.alternativeInfluence of needle age at Rubisco activity and content in Norway spruce under the impact of ambient and elevated CO2 concentrationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16386en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:25:46en
sync.item.modts2019.05.18 04:49:11en
dc.contributor.refereeVítová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record