Show simple item record

Testing of sensory abilities of assessors - studying of taste sensitivity

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorChytilová, Eliškacs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:48:58Z
dc.date.available2018-10-22T01:48:58Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationCHYTILOVÁ, E. Zkoušení senzorických schopností posuzovatelů - zkoumání citlivosti chuti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16397cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12479
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na zkoumání citlivosti jednoho z pěti lidských smyslů a to je chuť. Zabývá se anatomií chuťového smyslu, vnímáním chuti a také popisuje jaké druhy chuti jsme schopni rozeznat. Lidskými smysly a jejich praktickým využitím se zabývá senzorická analýza. V práci jsou proto popsány požadavky na senzorické posuzovatele, požadavky na senzorickou laboratoř, metody používané v senzorické analýze a přehled legislativy v této oblasti. Aby mohla laboratoř provádět kvalifikované senzorické hodnocení, je potřeba jí akreditovat. Z tohoto důvodu jsou zde také zmíněny požadavky Českého institutu pro akreditaci. V experimentální části jsou vybrány a ověřeny metody vhodné pro zkoumání citlivosti chuti senzorických posuzovatelů. K jednotlivým vybraným metodám jsou vypracovány standardní operační postupy.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to study the sensitivity of one of the five human senses - taste. It deals with anatomy of taste sense, taste perception and it also describes which kinds of taste we are able to identify. Sensory analysis is focused on human senses and their practical use. Consequently, the requirements for sensory assessors, requirements for sensory laboratory, methods used in sensory analysis and summary of legislation in this area are described in this thesis. In order to perform qualified sensory assessment, the laboratory needs accreditation. On this account the requirements of Czech accreditation institute are mentioned here. Methods suitable for studying of taste sensitivity of sensory assessors are chosen and validated in experimental part. Standard operating procedures are elaborated for these chosen methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsenzorická analýzacs
dc.subjectposuzovatelcs
dc.subjectchuťcs
dc.subjectsensory analysisen
dc.subjectassessoren
dc.subjecttasteen
dc.titleZkoušení senzorických schopností posuzovatelů - zkoumání citlivosti chutics
dc.title.alternativeTesting of sensory abilities of assessors - studying of taste sensitivityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16397en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:25:47en
sync.item.modts2019.05.18 09:00:56en
dc.contributor.refereeJanoušková, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record