Show simple item record

Simulation Modelling of Manipulator Mechatronic System in ADAMS

dc.contributor.advisorHadaš, Zdeněksk
dc.contributor.authorForiška, Alešsk
dc.date.accessioned2018-10-21T20:26:40Z
dc.date.available2018-10-21T20:26:40Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationFORIŠKA, A. Simulační modelování mechatronické soustavy manipulátoru v ADAMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50269cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12532
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá simulačným modelovaním mechatronickej sústavy manipulátora v ADAMS Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii počítačového modelovania elektromechanických systémov a mechatronickému prístupu modelovania systému manipulátora. Ďalšie kapitoly popisujú vytvorenie kinematického modelu manipulátora použitím ADAMS a návrhu nosnej konštrukcie v programe ANSYS/Workbench. V ďalšom kroku je vytvorený simulačný model manipulátora a nosnej konštrukcie pre výpočet vibračnej a dynamickej analýzy. Na konci práce je použitá co-simulácie programov ADAMS a Matlab/Simulink pre riadenie synchrónnych pohonov manipulátorask
dc.description.abstractThis thesis deals with the simulation modelling of manipulator mechatronic system in ADAMS. The beginning of thesis is dedicated to the theoretical study of the compute modelling electro-mechanical systems and mechatronics approach modelling manipulator’s systems. Next chapters describe the creation of kinematics model of the manipulator with using ADAMS and proposal supporting frame in ANSYS/Workbench environment. The next step, manipulator and supporting frame simulation model is created for the computing vibration a dynamic analysis. At the end of this thesis is used cosimulation ADAMS and Matlab/Simulink for the control of synchronous drivers of manipulator.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectManipulátorsk
dc.subjectADAMSsk
dc.subjectvibráciesk
dc.subjectsynchrony pohonsk
dc.subjectco-simuláciask
dc.subjectManipulatoren
dc.subjectADAMSen
dc.subjectvibrationen
dc.subjectsynchronous driveren
dc.subjectco-simulationen
dc.titleSimulační modelování mechatronické soustavy manipulátoru v ADAMSsk
dc.title.alternativeSimulation Modelling of Manipulator Mechatronic System in ADAMSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-25-09:29:10cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50269en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:53:12en
sync.item.modts2020.03.31 16:50:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBřezina, Lukášsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. RNDr. Vladimír Opluštil (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil diplomovou práci. Po přečtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta diplomové práce odpověděl na dvě otázky položené oponentem. Jeho odpovědi komise hodnotila jako bezproblémově zodpovězené. Dále student odpovídal na otázky týkající se jeho diplomové práce položené jednotlivými členy komise. Komise jeho vystoupení hodnotila jako zdařilé a ocenila možnost využití výsledků DP v technické praxi. Celé vystoupení hodnotila komise jako výborné a hodnotila jeho vystoupení stupněm A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record