Show simple item record

Analysis of a Selected Company Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorMikolášková, Lýdiecs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:27:46Z
dc.date.available2019-05-17T11:27:46Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMIKOLÁŠKOVÁ, L. Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other51712cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12535
dc.description.abstractBakalářská práce analyzuje společnost Frentech Aerospace s. r. o. v letech 2005 aţ 2010. Analýza společnosti je rozčleněna do dvou částí. První část práce se věnuje finanční analýze pomocí vybraných ekonomických ukazatelů. Druhá část se věnuje analýze vybraných dat za sledované období pomocí statistických metod. V této části je rovněţ i predikce vývoje společnosti v letech 2011 a 2012. Práce obsahuje návrhová řešení pro zlepšení finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis analyzes Frentech Aerospace s.r.o. company since the year 2005 to 2010. Analysis of the company is divided into two parts. First part is dedicated to financial analysis with selected economical markers. Second part is dedicated to the analysis of selected datas for the monitored time with statistic methods. In this part is also a prediction of company development in the years 2011 and 2012. Thesis includes designed solutions for improvement of the company's financial situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRegresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectRegression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectstatistic methodsen
dc.titleAnalýza vybrané firmy pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of a Selected Company Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-21-11:40:43cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid51712en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:30:08en
sync.item.modts2020.03.31 06:14:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDvořák, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record