Show simple item record

Uncoated cemented carbides

dc.contributor.advisorHumár, Antoncs
dc.contributor.authorPavlovský, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:47:16Z
dc.date.available2019-04-04T04:47:16Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPAVLOVSKÝ, T. Nepovlakované slinuté karbidy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20249cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12702
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. V první kapitole je uveden přehled nejpoužívanějších nástrojových materiálů. Ve druhé kapitole je uvedeno dělení, značení, vlastnosti a výroba nepovlakovaných slinutých karbidů. Třetí kapitola je zaměřena na produkty společností Pramet Tools, Sandvik Coromant a Ceratizit.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with uncoated cemented carbides, which are used for the manufacture of cutting tools. There is an overview of the most frequently used tool materials in the first chapter. The second chapter describes sorting, marking, properties and production of uncoated cemented carbides. The third chapter is focused on products of Pramet Tools, Sandvik Coromant and Ceratizit.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNepovlakované slinuté karbidycs
dc.subjectvlastnostics
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectvýrobcics
dc.subjectUncoated cemented carbidesen
dc.subjectpropertiesen
dc.subjectproductionen
dc.subjectproducersen
dc.titleNepovlakované slinuté karbidycs
dc.title.alternativeUncoated cemented carbidesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-19cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:06cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid20249en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:15:16en
sync.item.modts2020.03.31 22:49:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeForejt, Miloslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Jaké maximální teploty mohou SK při obrábění dosáhnout, aniž by se porušila jejich chemická stabilita? 2. List 22 cit. "Povrch nástrojů se nemůže povlakovat ihned po výrobě, ale musí se připravit, aby se zaručila dokonalá adheze tenké vrstvy k substrátu." Jakým způsobem se povrch substrátu připravuje před povlakováním tenkých vrstev? 3. Z jakého důvodu je nutné pohybovat povlakovanými předměty během procesu nanášení tenkých vrstev u metody PVD. 4. Jaký vliv má zrnitost substrátu nástroje na obráběcí proces? 5. Jaké vlastnosti má mít pojivo u nástrojů vyrobené z SK? 6. Vysvětlete značení rychlořezných ocelí? 7. Základní prvky rychlořezných ocelí?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record