Show simple item record

Fracture behaviour of heat affected zone near heterogeneous weld joint

dc.contributor.advisorJuliš, Martincs
dc.contributor.authorJelínek, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:14:10Z
dc.date.available2019-05-17T04:14:10Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJELÍNEK, V. Lomové chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other57492cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12772
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá mechanickými charakteristikami heterogenního svarového spoje. Jako experimentální materiál byl použit svarový spoj nízkouhlíkové oceli (22K), která je ve výchozím stavu feriticko-perlitická, a austenitické oceli. Vzorek byl hodnocen ve výchozím stavu a po žíhání simulující podmínky provozu. V experimentální části byl posouzen vliv žíhání na strukturu a mechanické vlastnosti, byl proveden detailní rozbor mikrostruktury pomocí světelné mikroskopie. Mechanické vlastnosti byly zkoumány také v obou stavech a to měřením mikrotvrdosti dle Vickerse a zkoušek lomové houževnatosti na CT tělesech.cs
dc.description.abstractThe study deals with mechanical characteristic of heterogeneous weld joint. The low carbon steel 22K and austenitic steel have been used as a experimetnal materials. The low carbon steel has special properties in basic condition. The sample has been evaluated in basic condition and after annealation. There have been evaluated impact of annealation proces to structure and mechanical charakteristics in experimental part of study. The particularised analysis of microstructure has been done by pictorial analysis. Mechanical characteristics has been examinated in both conditions by 2 different methods – measurment of microhardness according to Vickers and test of fracture toughness on compact tension specimens.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectheterogenní svarový spojcs
dc.subjectnízkouhlíková ocel 22Kcs
dc.subjectkřehký lomcs
dc.subjectlomová houževnatostcs
dc.subjectCT tělesocs
dc.subjectmikrotvdostcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectheterogeneous weld jointen
dc.subjectlow carbon steel 22Ken
dc.subjectbrittle fractureen
dc.subjectfracture toughnessen
dc.subjectcompact tension specimenen
dc.subjectmicrohardnessen
dc.subjectmicrostructureen
dc.titleLomové chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spojecs
dc.title.alternativeFracture behaviour of heat affected zone near heterogeneous weld jointen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-25-14:58:26cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid57492en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:03:12en
sync.item.modts2020.03.31 05:54:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVálka, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record