Show simple item record

The effect of silver on yeasts photokilling process efficiency

dc.contributor.advisorVeselá, Máriacs
dc.contributor.authorVrchovecká, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:21Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:21Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVRCHOVECKÁ, P. Vliv stříbra na zvýšení účinnosti fotokatalytické inaktivace kvasinek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16629cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12799
dc.description.abstractV této diplomové práci byl popsán a prokázán fotokatalytický účinek oxidu titaničitého s přídavkem stříbra na inaktivaci kvasinky Candida vini. Oxid titaničitý byl připraven sol-gel procesem a nanesen mikro-piezo depozicí na sodnovápenaté skla. Na vrstvu oxidu titaničitého bylo přidáno stříbro v různých koncentracích, které zvýšilo účinek TiO2. Inaktivace kvasinek byla pozorována působením UV záření o intenzitě 170 a 100 W/m2.cs
dc.description.abstractIn this diploma thesis, photocatalytic effect of titanium dioxide with addition of silver was described and demonstrated on inactivation of the yeast Candida vini. Titanium dioxide was prepared by sol-gel process and deposited by printing metod on soda-lime glasses. On the deposit of titanium dioxide was added silver in various concentrations which increased effect of TiO2. Inactivation of yeasts was examined by effectiveness of UV light with intensity 170 and 100 W/m2.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfotokatalýzacs
dc.subjectoxid titaničitýcs
dc.subjectstříbrocs
dc.subjectinaktivace kvasinekcs
dc.subjectCanida vinics
dc.subjectphotocatalysisen
dc.subjecttitanium dioxideen
dc.subjectsilveren
dc.subjectinactivation of yeastsen
dc.subjectCandida vinien
dc.titleVliv stříbra na zvýšení účinnosti fotokatalytické inaktivace kvasinekcs
dc.title.alternativeThe effect of silver on yeasts photokilling process efficiencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:03cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16629en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:36:48en
sync.item.modts2020.03.31 17:52:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePekárková, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: Jak byl experiment zorganizován? Jak jste počítala kvasinky? prof. Šimko: Příkon 100 W/m2 je značný - je překvapivé, že nebyl zaznamenán pokles počtu kvasinek. Proč nebyla testována potravinářsky významná kultura?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record