Show simple item record

Fastness of Photographs Exposed to Light and Pollutants

dc.contributor.advisorVeselý, Michalcs
dc.contributor.authorPasečná, Kláracs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:47Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:47Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPASEČNÁ, K. Stárnutí fotografií účinkem světla a polutantů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16680cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12823
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studiem obecných vlivů světla a polutantů (především ozónu) na inkoustový tisk. V teoretické části jsou popsány základní principy způsobů tisku, tiskových materiálů a některých způsoby degradace inkoustových výtisků. V experimentální části byly proměřovány specifické kolorimetrické veličiny testovacího obrazce, které byly prováděny v komoře pro vývoj ozónu a v zařízení pro urychlené stárnutí světlem a teplem (xenotest). Důležitým poznatkem je zjištění, že vliv ozónu na testovaný pigmentový inkoust je oproti UV záření výrazně menší. Nejvíc náchylný k degradaci zářením i ozónem pak byl žlutý inkoust.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with a study of general influences of light and pollutants (mainly ozone) on ink printing. The theoretical part describes the basic principles of printing means, printing materials and some ways of ink print degradation. The experimental part focused on measuring specific coulometric quantities of a test pattern, which was done in the chamber for ozone development and the accelerated weathering device using light and heat (xenotest). An important finding from this study is that the influence of ozone on tested pigment ink is much smaller than the one of UV radiation. The most susceptible to degradation by radiation and ozone was yellow ink.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecturychlené stárnutícs
dc.subjectfotografiecs
dc.subjectpolutantcs
dc.subjectinkoustový tiskcs
dc.subjectaccelerated ageingen
dc.subjectphotographyen
dc.subjectpollutanten
dc.subjectinkjet printingen
dc.titleStárnutí fotografií účinkem světla a polutantůcs
dc.title.alternativeFastness of Photographs Exposed to Light and Pollutantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-25cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:06cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid16680en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:57:42en
sync.item.modts2020.03.30 15:39:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHavlínová, Bohuslavacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceBudou se změřené charakteristiky pro stárnutí fotografí dále měnit s časem? Podle jaké normy bylo stárnutí fotografií stanoveno?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record