Show simple item record

GSM-EDGE and UMTS Systems Coexistence

dc.contributor.advisorHanus, Stanislavcs
dc.contributor.authorGleissner, Filipcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:41Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:41Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationGLEISSNER, F. Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other16682cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12824
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178206
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá vyšetřováním koexistence systémů GSM – EDGE a UMTS se zaměřením na fyzickou vrstvu obou systémů. Cílem práce je stanovení souboru doporučení pro provoz systémů v praxi jak v odděleném pásmu, tak ve společném kmitočtovém pásmu. V úvodu je uveden detailní popis zpracování signálů obou systémů na fyzické vrstvě, na základě kterého byly vytvořeny modely obou systémů v prostředí MATLAB. Simulace prováděné na vytvořených modelech jsou zaměřeny na výpočet kvalitativních parametrů fyzické vrstvy, zejména na bitovou chybovost pro různý poměr výkonu užitečného signálu k výkonu šumu při přenosu v rádiovém kanálu. Dále je pomocí simulací zkoumána kvalita přijatého užitečného signálu při rušení signálem ze stejného i sousedního kanálu. Účelem je stanovení izolace mezi těmito sousedními kanály, kdy bitová chybovost užitečného signálu nepřesáhne určitou referenční hodnotu. Výsledky simulací jsou následně srovnány s výsledky dosaženými experimentálním měřením v laboratorních podmínkách. Před vlastním měřením je proveden rozbor možných druhů interferencí a ověření parametrů použité měřicí techniky. Výsledkem měření i simulací je návrh minimální a doporučené vzdálenosti nosných mezi oběma systémy za účelem efektivního využití přiděleného kmitočtového spektra, a dále nutná opatření pro provoz v odděleném i společném pásmu pro dosažení potřebné izolace a tím minimalizace interferencí mezi systémy.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis deals with the investigation of the coexistence of GSM–EDGE and UMTS systems with focus on the physical layer of the systems. The aim is to provide a set of recommendations for practical cooperation while the systems operate in both the separated and the common radio bands. A detailed description of signal processing of both the systems on the physical layer is presented. On the basis of this description, models of both systems were created and implemented in the MATLAB environment. The simulations are focused on the physical layer quality parameters, especially the bit error ratio evaluation for various ratios of useful signal power to noise power during the transmission over the radio channel. Simulation is also used to examine the quality of received useful signal while it is interfered by signals from the same and adjacent channels. The purpose is to determine the isolation between these adjacent channels, when the bit error ratio of the useful signal does not exceed a certain reference value. The simulation results are subsequently subjected to comparison with the results of the experimental measurements in laboratory conditions. Before the measurements are carried out, a study of possible interference types is performed. Consequently, the crucial parameters of the measuring equipment used are verified. From the results of simulations and measurements, the proposal of a minimum and recommended carrier separation between both the systems is presented in order to efficiently utilize the assigned frequency spectrum. Furthermore, for the cooperation in both the separated and the common radio bands, the necessary precautions are given for reaching the required isolation and thereby inter-system interference minimization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUMTScs
dc.subjectGSM – EDGEcs
dc.subjectfyzická vrstvacs
dc.subjectzpracování signálucs
dc.subjectkódovánícs
dc.subjectmodulacecs
dc.subjectrádiový kanálcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectkoexistencecs
dc.subjectintermodulační produktycs
dc.subjectrušení ze sousedního kanálucs
dc.subjectrušení ve stejném kanálucs
dc.subjectselektivita přijímačecs
dc.subjectbitová chybovostcs
dc.subjectodstup signálu od šumucs
dc.subjectexperimentální měřenícs
dc.subjectchybový vektor EVMcs
dc.subjectnežádoucí emisecs
dc.subjectvazební útlumcs
dc.subjectšumová úroveň přijímače.cs
dc.subjectUMTSen
dc.subjectGSM – EDGEen
dc.subjectphysical layeren
dc.subjectsignal processingen
dc.subjectdata encodingen
dc.subjectmodulationen
dc.subjectradio channelen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectcoexistenceen
dc.subjectintermodulation productsen
dc.subjectadjacent channel interferenceen
dc.subjectco-channel interferenceen
dc.subjectreceiver selectivityen
dc.subjectbit error ratioen
dc.subjectcarrier to noise ratioen
dc.subjectexperimental measurementen
dc.subjecterror vector magnitude EVMen
dc.subjectspurious emissionsen
dc.subjectcoupling lossen
dc.subjectreceiver noise floor.en
dc.titleKoexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTScs
dc.title.alternativeGSM-EDGE and UMTS Systems Coexistenceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-01-12cs
dcterms.modified2009-01-13-13:56:55cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid16682en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:45:41en
sync.item.modts2019.05.18 20:48:26en
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record