Show simple item record

Acidobasic behavior of carboxymethylcellulose solutions

dc.contributor.advisorJaneček, Jiřícs
dc.contributor.authorTeslíková, Ivanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:45:34Z
dc.date.available2018-10-21T21:45:34Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationTESLÍKOVÁ, I. Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23899cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1288
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem acidobazického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na). Acidobazické chování karboxymethylcelulózy bylo studováno pomocí acidimetrických titrací roztoků CMC-Na s potenciometrickou a konduktometrickou indikací. Pomocí metody Raye von Wandruszky navržené pro určení obsahu kyselých skupin v huminových látkách byl stanoven obsah karboxylových skupin ve dvou vzorcích CMC-Na lišících se molární hmotností a stupněm substituce (M1=90 kDa, DS1=0,7; M2=700 kDa, DS2=0,9). Stupně substituce zjištěné pomocí modifikované von Wandruszkovy metody vycházejí mírně nižší než hodnoty deklarované výrobcem. Tento rozdíl je možno připsat obsahu vlhkosti ve vzorcích. Dále byly prováděny acidimetrické titrace s potenciometrickou indikací v prostředí o různé iontové síle. Přestože vliv rostoucí iontové síly na průběh titračních křivek je patrný, nebylo možné tyto výsledky použít k teoretické interpretaci.cs
dc.description.abstractThis work concerns with the study of acidobasic behavior of solutions of sodium salts of carboxymethylcellulose (CMC-Na). This behavior was investigated using acidimetric titrations of the salt solutions with potentiometric and conductometric indications. In order to determine the content of carboxylic groups in two different samples of CMC-Na (M1=90 kDa, DS1=0.7; M2=700 kDa, DS2=0.9), we employed the method of Ray von Wandruzska, originally proposed for the determination of the acidity of humic substances. The values of the degree of substitution (DS) obtained using this method correspond to the values declared by the producer. The small differences (of the order few percentage points) can be attributed to the humidity of the samples. The acidimetric titrations were performed also for solutions with different ionic strengths. There is an apparent effect of the ionic strength on the shape of titration curves; nevertheless these data were not used for any theoretical interpretation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcelulózacs
dc.subjectkarboxymethylcelulóza (CMC)cs
dc.subjectacidobazické reakcecs
dc.subjectpotenciometriecs
dc.subjectkonduktometriecs
dc.subjectcelluloseen
dc.subjectcarboxymethylcellulose (CMC)en
dc.subjectacidobasic reactionsen
dc.subjectpotentiometryen
dc.subjectconductometryen
dc.titleAcidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózycs
dc.title.alternativeAcidobasic behavior of carboxymethylcellulose solutionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:05cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid23899en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:02:52en
sync.item.modts2020.03.31 13:05:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKislinger, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Oruba, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceKlučáková - Proč byla metoda primárně vyvinutá pro huminové látky použita pro CMC? Odpovídá svisl čára na potenciometrické titrační křivce zlomu titrační křivky konduktometrické? Taraba - V jakých jednotkách je uveden obsah funkčních skupin CMC?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record