Show simple item record

Hard machining with defined geometry edge tools

dc.contributor.advisorProkop, Jaroslavcs
dc.contributor.authorBukáček, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:04Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationBUKÁČEK, Z. Technologie obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20202cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12898
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu. Cílem je analýza a zhodnocení parametrů obrobené plochy při obrábění tvrdých materiálů. Tato práce obsahuje charakteristiku tvrdých materiálů, používané technologie pro obrábění, ale i nástroje a řezné podmínky vhodné pro obrábění tvrdých materiálů. Závěrem jsou vyhodnoceny parametry plochy zkušebního obrobku.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is concerned with subject matter hard machining with defined geometry edge tools. Aim master’s thesis is analysis and parameters evaluation machined surface at hard machining. This master’s thesis contain a characteristic of hard materials, used technology for cutting operation, but also tools and cutting conditions suitable for hard machining. In the conclusion are parameters evaluation machined surface the workpiece.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTvrdé materiálycs
dc.subjecttechnologie obráběnícs
dc.subjectnástrojecs
dc.subjectřezné podmínkycs
dc.subjectparametry obrobeného povrchu.cs
dc.subjectHard materialsen
dc.subjectmachining technologyen
dc.subjectcutting toolsen
dc.subjectcutting conditionsen
dc.subjectmachined surface parameters.en
dc.titleTechnologie obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitucs
dc.title.alternativeHard machining with defined geometry edge toolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-25cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:24cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20202en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:10:12en
sync.item.modts2020.03.31 01:02:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (člen) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: "Destička s nízkým obsahem CBN" - vysvětlit. Vzniká nárůstek u materiálů s vysokou tvrdostí? Lze tvrdé obrábění použít u všech materiálů? Co může mít významný vliv na drsnost povrchu? KOlikrát byla měřena na jedné ploše drsnost povrchu? Kolik stejných plochy bylo obrobeno jedním posuvem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record