Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRubina, Alešcs
dc.contributor.authorGéryk, Ondřejcs
dc.date.accessioned2015-07-11T15:48:29Z
dc.date.available2013-02-02cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationGÉRYK, O. Tepelná čerpadla ve vzduchotechnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other54853cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12904
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaobírá problematikou tepelných čerpadel pro účely vzduchotechniky. Především se zaobírá fyzikálními principy práce tepelných čerpadel a rozdělením těchto tepelných čerpadel dle přírodních zdrojů, ze kterých odebírají tepelnou energii. V další části se tato diplomová práce věnuje experimentálnímu měření klimatizační jednotky, která v zimním provozu pracuje na principu tepelného čerpadla. Poslední část této diplomové práce je zaměřena na návrh dvou variant pro využití tepelného čerpadla jako zdroje tepla a chladu pro centrální vzduchotechnickou jednotku, která upravuje přívodní vzduch pro místnost jídelny v budově domova důchodců v Brně.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with issues of heat pumps for air conditioning purposes. Mainly addresses itself with physical principles of heat pumps and with division of heat pumps according to natural resources, from which they draw heat energy. The next part of this thesis dedicates itself to experimental measurement of air conditioning unit, which in winter time operates on the principle of heat pump. The last part of this thesis is focused on design of two options of employment of heat pumps as sources of heat and coldness for a central air handling unit, which regulates incoming air for a dining room in a retirement home in Brno.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjecttepená čerpadlacs
dc.subjectzdroj teplacs
dc.subjectzdroj chladucs
dc.subjectvzduchotechnikacs
dc.subjectchladivocs
dc.subjectalternativní zdroj teplacs
dc.subjectheat pumpsen
dc.subjectheat sourceen
dc.subjectthe source of cold airen
dc.subjectrefrigeranten
dc.subjectalternative heat sourceen
dc.titleTepelná čerpadla ve vzduchotechnicecs
dc.title.alternativeHeat pumps used in airconditioningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-02cs
dcterms.extent17.85 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-02-17-15:19:14cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54853en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.04.09 12:25:59en
sync.item.modts2015.07.09 20:51:37en
dc.contributor.refereecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam