Show simple item record

Software for field gamaspectrometr

dc.contributor.advisorČejka, Miloslavcs
dc.contributor.authorAdamec, Filipcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:22:04Z
dc.date.available2019-05-17T02:22:04Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationADAMEC, F. Programové vybavení gamaspektrometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12204cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12906
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem, implementací menu a komunikace s nadřazeným systémem pro gama spektrometr. V první části dokumentu jsou popsány základní principy měření spektra gama záření a jeho zpracování. V druhé části je popsáno stávající programové jádro spektrometru, řešení klávesnice, vykreslování znaků a grafiky. Jsou zde popsány použité algoritmy a jejich implementace. Ve třetí části je proveden rozbor požadavků na menu tohoto přístroje, základní filozofie ovládání menu. Následně je popsáno řešení vstupu od uživatele, např. zadávání čísel, data a času. Rovněž je popsáno řešení menu jak pro zobrazování údajů tak pro vstup údajů. Ve čtvrté části jsou rozebrány požadavky na komunikaci přístroje z nadřazeným systémem (PC), způsob, jakým je to řešené a důvody tohoto řešení. V závěru jsou shrnuty všechny koncepty popsané v předchozích kapitolách a dosažené cíle.cs
dc.description.abstractThis work is about design, implementation, menu and communication with superior system for gamaspectrometer. The first part of the document describes basic principles of measuring of gamma spectra and their processing. The second part describes in basics software core of the spectrometer, handling of the keyboard, graphic and text output. Used algorithms are described, and their implementation. The third part contains analysis of requirements on menu, basic concepts of menu control. Next, it is described how to handle inputs from user, like numbers, date and time, and also how to solve the menu for display of values and for input of values. The forth part describes requirements for communication with superior system (PC), analyses how to do deal with this and reasons for this solution. The conclusion brings all concepts used in the previous chapters and reached goals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGama spektrometrcs
dc.subjectŘízení menucs
dc.subjectKomunikace s PCcs
dc.subjectUSBcs
dc.subjectVstup z klávesnicecs
dc.subjectGamaspectrometeren
dc.subjectmenu controlen
dc.subjectcommunication with PCen
dc.subjectUSBen
dc.subjectinput form keyboarden
dc.titleProgramové vybavení gamaspektrometrucs
dc.title.alternativeSoftware for field gamaspectrometren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-06-10-10:48:15cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12204en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:07:13en
sync.item.modts2020.03.31 05:08:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRichter, Miloslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Neužil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent uspokojivě zodpověděl dotazy oponenta a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record