Show simple item record

Dynamic tensiometry of biocolloids

dc.contributor.advisorPekař, Miloslaven
dc.contributor.authorKulilová, Pavlínaen
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:01Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:01Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKULILOVÁ, P. Dynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2718cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12923
dc.description.abstractHyaluronová kyselina je v současné době velmi významná biomolekula používaná v medicíně a kosmetice, a její výzkum je důležitý pro další budoucí použití. Zaměření této práce je studování povrchových vlastností hyaluronové kyseliny, jejích hydrofobních derivátů a roztoků SDS pro srovnání, za použití tenziometrie. Tyto sloučeniny byly zkoumány ve vodě a v roztocích ve formě sodné soli. Sledované vzorky byly měřeny dvěmi metodami v různých koncentračních rozmezích při laboratorní teplotě pomocí nového BPA-800P bublinového tenziometeru. Byly navrženy takové experimenty, aby se zjistily využitelné možnosti tohoto přístroje pro další výzkum. Výsledky práce ukazují rozdílnosti jednotlivých povrchově aktivních látek v závislosti na jejich koncentraci a použitém prostředí. Hyaluronová kyselina nevykazuje povrchovou aktivitu, zatímco její deriváty a SDS ano.en
dc.description.abstractHyaluronic acid is currently one of the biomolecules with great interest which is widely used in medicine and cosmetics and its investigation is very important for future use. The aim of this work was to investigate the surface behavior, using dynamic tensiometry method, of different systems namely hyaluronic acid, its hydrophobic derivatives and SDS solutions for comparison. These compounds were investigated in water and in sodium counterions. The observed systems were measured in various concentration ranges under the laboratory temperature. It was performed two methods employing a BPA-800P Bubble Pressure Tensiometer which is completely new apparatus and new technique of tensiometry measuring. There were proposed some experiments for biocolloids research to find usable possibilities of this apparatus for next research works. Results of thesis show single surfactants differences depending on their concentration and used environment. Hyaluronic acid exhibits no surface activity in contrast to its derivatives and SDS.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthyaluronová kyselinaen
dc.subjectdamická tenziometrieen
dc.subjectbiokoloidyen
dc.subjectmetoda maximálního tlaku v bubliněen
dc.subjecthyaluronic acidcs
dc.subjectdynamic tensiometrycs
dc.subjectbiocolloidscs
dc.subjectmaximum bubble pressure methodcs
dc.titleDynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidůen
dc.title.alternativeDynamic tensiometry of biocolloidscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:02cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2718en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:25en
sync.item.modts2020.05.22 13:22:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMašek, Daviden
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila členy komise s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta odpověděla na dotazy: doc. Veselý - přesnost a reprodukovatelnost měření povrchového napětí prof. Kaplanová - měření viskozity a povrchového napětí - interpretace výsledkůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record