Show simple item record

PCP sorption of lignite

dc.contributor.advisorPekař, Miloslavcs
dc.contributor.authorŠnédarová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:03Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:03Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠNÉDAROVÁ, G. Sorpce PCP na lignitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2729cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12950
dc.description.abstractByla prostudována sorpční schopnost lignitu jako přírodního sorbentu při aplikaci na vodný roztok pentachlorfenolu. Vodný roztok této látky, nebezpečné pro životní prostředí, byl připraven v různém koncentračním rozpětí podle dosažené rozpustnosti. Ta se v literatuře uvádí různě a nelze se jí tedy řídit. Proto bylo nutné nejprve zjistit, jaké koncentrace lze použít. Vodný roztok pentachlorfenolu o dané koncentraci se následně podrobil sorpci s přesně daným množstvím lignitu a jako výstup byly získány adsorpční izotermy, které znázorňují sorpční schopnost lignitu v závislosti na délce průběhu sorpce, na množství použitého lignitu a koncentraci roztoku pentachlorfenolu. Bylo zjištěno, že při adsorpci delší než 1 hodina už nedochází k významnému zvýšení adsorbovaného množství PCP.cs
dc.description.abstractWithin the framework of this diploma thesis, the sorptive capability of a lignite as a natural adsorbent was applied on an aqueous solution of pentachlorophenol. The aqueous solution of this substance, which is very dangerous for the environment, was prepared in various concentration ranges according to reached solubility. The solubility is noticed in different literatures variously and then is not applicable. That is why it was necessary to find out the ”real“ solubility. The aqueous solution of pentachlorophenol of given concentration was subsequently put to adsorption with exactly defined quantity of the lignite and as a result the adsorptive isotherms were obtained. These isotherms represent the adsorption capability in dependence on the adsorption duration, quantity of used lignite and concentration of pentachlorophenol solution. By the adsorption with duration longer than one hour, the quantity of adsorbed PCP does not increase markedly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectadsorpcecs
dc.subjectlignitcs
dc.subjectpentachlorfenolcs
dc.subjectvysokoúčinná kapalinová chromatografiecs
dc.subjectplynová chromatografiecs
dc.subjectadsorptionen
dc.subjectligniteen
dc.subjectpentachlorophenolen
dc.subjecthigh performance liquid chromatographyen
dc.subjectgas chromatographyen
dc.titleSorpce PCP na lignitucs
dc.title.alternativePCP sorption of ligniteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-11-12:45:28cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2729en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:25en
sync.item.modts2020.05.22 12:53:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTaraba, Boleslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil členy komise s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta odpověděl na dotazy: doc. Veselý - byl stanoven měrný povrch sorbentu doc. Prchal - vysvětlete souvislost mezi přidáním lignitu a zvýšením sorpcecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record