Show simple item record

Study of Inkjet Inks Degradative Processes

dc.contributor.advisorVeselý, Michalcs
dc.contributor.authorSamcová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:23Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:23Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSAMCOVÁ, K. Studium degradačních procesů inkjetových inkoustů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16694cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12994
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje degradaci inkoustového tisku účinkem ultrafialového záření a ozonu u odlišných druhů papíru. Byly připraveny testovací škály pro hodnocení účinku urychleného stárnutí světlem a polutanty. Připravené škály byly natištěny barvivovým inkoustem na vybraná přijímací média a podrobeny účinku ozonu, UV záření a jejich kombinaci. Ze spektrálních dat všech políček testovací škály byly získány kolorimetrické hodnoty L* a* b*. Účinek ozonu na výtisky byl posuzován z hlediska rozdílu barev a koncentrací barviva. Degradace barviva způsobená ozonem byla sledována i v dlouhodobém období po ukončení kontaktu vzorků s ozonem. Podobným způsobem byly posouzeny i výsledky urychleného stárnutí UV zářením vytištěných vzorků i těch, které byly ovlivněny účinkem ozonu. Zjistilo se, že UV záření a ozon mají rozdílný efekt na degradaci barviv, která je také silně ovlivněna složením přijímací vrstvy papírů použitých pro inkoustový tisk. Rovněž byl vyhodnocen katalytický účinek barviv na jejich degradaci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis follows the degradation of inkjet print by ultraviolet radiation and ozone effect for different types of papers. Colour test charts for the evaluation of accelerated ageing effect of ultraviolet light and gas fading were designed. These test charts were printed by dye-based inks on selected receiving media and exposed to ozone-enriched environment, UV radiation and their combination. The colorimetric values L* a* b* were calculated from spectral data of all patches of the test charts. The ozone effect on the prints was evaluated in the terms of total colour difference and dye concentration. The degradation of dye caused by ozone was observed also in a long-term period, after the contact of sample with ozone was terminated. Results of printed samples accelerated ageing by UV radiation and those that were influenced by the ozone effect were evaluated in the same way. It was found out that UV radiation and ozone treatment have a different effect on the degradation of dyes. The degradation rate is also strongly influenced by the receiving layer composition of papers used for inkjet printing. Also the catalytic effect of dyes was evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinkoustový tiskcs
dc.subjecturychlené stárnutícs
dc.subjectkatalytické blednutícs
dc.subjectozóncs
dc.subjectinkjet printen
dc.subjectaccelerated ageingen
dc.subjectcatalytic fadingen
dc.subjectozoneen
dc.titleStudium degradačních procesů inkjetových inkoustůcs
dc.title.alternativeStudy of Inkjet Inks Degradative Processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-28-11:45:02cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16694en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:25:49en
sync.item.modts2019.05.18 14:51:29en
dc.contributor.refereeČeppan, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record