Show simple item record

Humic acids in medicine and cosmetics

dc.contributor.advisorPekař, Miloslavcs
dc.contributor.authorŠmídová, Helenacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:58Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:58Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠMÍDOVÁ, H. Průzkum aplikací huminových kyselin v medicíně a kosmetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other19753cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13035
dc.description.abstractHlavní náplní této práce bylo tvořit internetové a literární rešerše zaměřené na dosud známé teoretické poznatky, patentové přihlášky a skutečné realizace, týkající se využití huminových kyselin nebo materiálů, které je obsahují, v oblasti humánní i veterinární medicíny a kosmetiky. Výstupem má být zároveň i návrh perspektivních směrů zkoumání v těchto oblastech. Úvodní část práce pojednává o huminových látkách obecně s důrazem na huminové kyseliny, historii huminové chemie, vzniku huminových látek a jejich struktuře. Druhá část pojednává o lékařských aspektech, farmakologických účincích a použití huminových látek v humánní medicíně, veterinárním lékařství a kosmetice, zároveň zohledňuje huminové látky z pohledu životního prostředí. Třetí experimentální část měla za úkol seznámit se se základy izolace a charakterizace huminových kyselin (proměření IČ a UV/VIS spektra a stanovení vlhkosti a popela ve vzorcích huminových kyselin).cs
dc.description.abstractThe main concern of this study was to form a web and literature search focused on the known theoretical knowledge, patent application and the actual realization, for the use of humic acids or material containing humic acids in human and veterinary medicine and cosmetics. The output is also a proposal to be promising directions in exploring these areas. The introduction deals with humic substances in general with emphasis on humic acids, history of humic chemistry and structure of humic substances. The second part deals with medical aspects, pharmacological effects and the use of humic substances in human medicine, veterinary medicine and cosmetics, also takes account of humic substances from the perspective of the environment. The task of third experimental part was to learn the basics of isolation and characterization of humic acids (measurement of IR and UV / VIS spectra and determination of moisture and ash in samples of humic acids).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthuminové kyselinycs
dc.subjectmedicínacs
dc.subjectkosmetikacs
dc.subjecthumic acidsen
dc.subjectmedicineen
dc.subjectcosmeticsen
dc.titlePrůzkum aplikací huminových kyselin v medicíně a kosmeticecs
dc.title.alternativeHumic acids in medicine and cosmeticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:05cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19753en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:01:10en
sync.item.modts2020.03.31 05:42:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSýkorová,, Ivanacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Oruba, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceKlučáková - Znáte konkrétní výrobce huminových preparátů pro kosmetiku a medicínu? Otruba - Byla provedena analýza obsahu těžkých kovů v lignitu? Co je detoxikace organismu? Prchal - Jaký je rozdíl mezi lignitem a ligninem? Taraba - Provedla jste patentovou rešerši na využití huminových látek v kosmetice?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record