Show simple item record

The Study of Operational Production Management in Selected Firm

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorPolívka, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:14:10Z
dc.date.available2019-05-17T04:14:10Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPOLÍVKA, P. Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other51664cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13137
dc.description.abstractTato práce se zabývá operativním řízením výroby ve vybrané firmě. V teoretické části studie jsou vysvětleny pojmy výroba, výrobní management, operativní management výroby a plánování výroby. Dále navazuje stručný popis a charakteristika vybraného podnikatelského subjektu, který se zabývá výrobou automatických dveřních systémů pro kolejová vozidla. V další části je práce zaměřena na hodnocení současného stavu operativního řízení výroby dveřních křídel se zaměřením na výrobní program, výrobní systém a organizaci výrobního procesu. Pro nejzávažnější nedostatek současného stavu je provedena aktuální analýza v oblasti plánování výroby a materiálového toku v čase. Na základě této analýzy jsou navrženy tři teoretické přístupy řešení. V konečné fázi studie je provedeno stručné zhodnocení přínosů a podmínek realizace řešení a navrženo doporučení pro výrobní management firmy.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with operative production management in a chosen company. In the theoretical part of the study are explained the terms of production, production management, operative production management and production planning. This is followed by a brief description and characteristics of a chosen entrepreneurial subject that deals with production of automatic door systems for rail vehicles. The next part of the thesis is aimed at evaluation of operative production management of door leaves current condition with focus on manufacturing programme, production system and production process organisation. Because of the most severe lack of current condition there is an up-to-date analysis in the field of production planning and material flow in time. Based on this analysis there is a sketch of three theoretical approaches to solutions. In the final part of the thesis a brief evaluation of assets and conditions of solutions realization is carried out and there is a recommendation for production management of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectoperativní managementcs
dc.subjectplánování výrobycs
dc.subjectJust In Timecs
dc.subjectDBRcs
dc.subjectproductionen
dc.subjectoperative managementen
dc.subjectproduction planningen
dc.subjectJust In Timeen
dc.subjectDBRen
dc.titleStudie operativního řízení výroby ve vybrané firměcs
dc.title.alternativeThe Study of Operational Production Management in Selected Firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-20cs
dcterms.modified2012-06-26-08:12:27cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51664en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:03:14en
sync.item.modts2020.03.31 05:07:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTesař, Rostislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. (člen) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Co je to penetrace? Otázka 2: Jaký je rozdíl mezi montáží a výrobou? Otázka 3: Kolik Vámi navrhované úpravy ušetří podniku financí?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record