Show simple item record

Residual fatigue life estimation of railway wheelset

dc.contributor.advisorNáhlík, Lubošcs
dc.contributor.authorPokorný, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:26:19Z
dc.date.available2018-10-21T20:26:19Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPOKORNÝ, P. Odhad zbytkové životnosti železničního dvojkolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50529cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13147
dc.description.abstractPrvní část této práce je věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu a zejména problematice rostoucí trhliny za použití lineární elastické lomové mechaniky. Velká část této práce je zaměřená na koncepci součinitele intenzity napětí. Tato koncepce je v dnešní době jednou z nejpoužívanějších koncepcí pro popis tělesa s trhlinou. První část je zakončena teoretickými přístupy pro stanovení zbytkové únavové životnosti tělesa s trhlinou. Druhá část je zaměřena na určení zbytkové únavové životnosti zadaného železničního dvojkolí. Na daném železničním dvojkolí je předpokládán defekt typu trhlina. Cílem práce je odhadnout, jak dlouho bude trvat, než trhlina naroste z iniciační velikosti na kritickou délku a dojde k lomu železničního dvojkolí. Poslední část této práce je věnována vlivu pořadí zátěžných cyklů na rychlost růstu trhliny.cs
dc.description.abstractThe first part of this master's thesis deals with the high cycle fatigue of materials, especially on growing cracks using linear elastic fracture mechanics. Much of this work is focused on the concept of stress intensity factor. This concept is nowadays one of the most widely used concepts for describing a body with crack. The first part ends with theoretical approaches to determine the residual fatigue life of the body with a crack. The second part of this master's thesis is focused on the determination of residual fatigue life of a specified railway wheelset. An existence of crack-like defect is assumed at the railway wheelset. The goal of this master's thesis is to estimate how long it will take to grow from initial defect to a critical crack length. The last part of this master's thesis is devoted to addiction order load cycles on crack growth rate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzbytková životnostcs
dc.subjectželezniční dvojkolícs
dc.subjecttrhlinacs
dc.subjectsoučinitel intenzity napětícs
dc.subjectlineární elastická lomová mechanikacs
dc.subjectresidual lifeen
dc.subjectrailway wheelseten
dc.subjectcracken
dc.subjectstress intensity factoren
dc.subjectlinear elastic fracture mechanicsen
dc.titleOdhad zbytkové životnosti železničního dvojkolícs
dc.title.alternativeResidual fatigue life estimation of railway wheelseten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-25-11:31:10cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50529en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:53:19en
sync.item.modts2020.03.31 14:34:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZouhar, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl obhajobu své diplomové práce pod názvem Odhad zbytkové životnosti železničního dvojkolí a poté zodpověděl položené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record