Show simple item record

Ecotoxicological evaluation of the sludges from water treatment plants

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorHellingerová, Luciecs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:59:26Z
dc.date.available2020-05-22T11:59:26Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHELLINGEROVÁ, L. Ekotoxikologické hodnocení kalů z čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2696cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13174
dc.description.abstractPomocí dostupných testů ekotoxicity bude provedeno hodnocení kalů z odlišných čistíren odpadních vod. Hodnocení bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Na základě těchto hodnot budou kaly zařazeny do tříd vyluhovatelnosti a provedeno posouzení nebezpečné vlastnosti kalů - ekotoxicity.cs
dc.description.abstractEvaluation of the sewage sludges from different sewage water treatments will be performed by means of available ecotoxicity tests. The evaluation will be done in accordance with the valid legislation. On the basis of the obtained values the sludges will be classified into the respective grades of leachability and the dangerous property of the sewage sludges ecotoxicity will be evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčistírenské kalycs
dc.subjectekotoxicitacs
dc.subjecttřídy vyluhovatelnosti kalůcs
dc.subjectsewage sludgesen
dc.subjectecotoxicityen
dc.subjectgrades of leachability of sewage sludgesen
dc.titleEkotoxikologické hodnocení kalů z čistíren odpadních vodcs
dc.title.alternativeEcotoxicological evaluation of the sludges from water treatment plantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-12cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:05cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2696en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:26en
sync.item.modts2020.05.22 12:55:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDvořáková,, Dagmarcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record