Show simple item record

The Phenomenology of Touch and Desire

dc.contributor.advisorMikyta, Svätoplukcs
dc.contributor.authorVojtěšková, Jitkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:38:18Z
dc.date.available2019-06-14T11:38:18Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVOJTĚŠKOVÁ, J. Fenomenologie dotyku a touhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.cs
dc.identifier.other57575cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13208
dc.description.abstractZátiší vznikají na základě interakcí vztahujících se k určité situaci, místu a prožitku. Jsou složena z předmětů, které se na daném místě nacházely. A to jak z mých vlastních, tak vypůjčených nebo darovaných mými „společníky“. Reflektují čas, vzpomínku. Jsou fyzickou připomínkou prožitku. Zátiší jsou manipulovaná, inscenovaná, skládají se z různých artefaktů, jež jsou symbolickým nositelem skutečnosti, jež jim předcházela. Obrazy mohou působit na vnímání emocí spojených s pojetím krásy, pomíjivosti, úpadku, evokovat pocit práznoty, reflektovat čas – nevratný moment. Fotografie zobrazují banální, všední předměty, často tak samozřejmé a opomíjené. Co po nás zůstává ... Co přetrvává...Co odejde...Co je pryč... Podobné scénáře získávají různé významy, hledání toho, co je již nepřítomné.cs
dc.description.abstractStill life arise from interactions related to a particular situation, location and experience. They are composed of objects that are located on a given place, of my own and borrowed or donated by my "partners". Reflect the time memory. They are a physical reminder of the experience. Still Life is manipulated, staged, composed of various artifacts that are symbolic bearer of facts that preceded them, Images may affect the perception of emotions associated with the concept of beauty, transience, decay, evoking a feeling of emptiness, to reflect the time - an irreversible momentum. Photos show a banal, everyday objects, often so obvious and neglected, What remains for us ... What remains ... What goes around ... What is gone ... Similar scenarios acquire different meanings, finding what is already absent,en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZátišícs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectsituacecs
dc.subjectprožitekcs
dc.subjectpředmětcs
dc.subjectčascs
dc.subjectvzpomínkacs
dc.subjectmanipulacecs
dc.subjectinscenacecs
dc.subjectartefaktcs
dc.subjectsymbolcs
dc.subjectskutečnostcs
dc.subjectemocecs
dc.subjectpomíjivost.cs
dc.subjectStill lifeen
dc.subjectinteractionsen
dc.subjectsituationsen
dc.subjectexperienceen
dc.subjectsubjecten
dc.subjecttimeen
dc.subjectmemoryen
dc.subjecthandlingen
dc.subjectproductionen
dc.subjectartifacten
dc.subjecta symbolen
dc.subjectrealityen
dc.subjectemotionen
dc.subjectvanity.en
dc.titleFenomenologie dotyku a touhycs
dc.title.alternativeThe Phenomenology of Touch and Desireen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-05-14cs
dcterms.modified2012-05-22-15:29:37cs
thesis.disciplineVýtvarné umění - grafikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafikycs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid57575en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:25:34en
sync.item.modts2020.03.31 16:01:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeHanzlová, Alžbětacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeakad. malíř Tomáš Lahoda (předseda) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Marian Palla (člen) MgA. Jiří Franta (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record