Show simple item record

Church in the housing estate

dc.contributor.advisorŠtěpán, Marekcs
dc.contributor.authorde Brito, Dagmarcs
dc.date.accessioned2018-05-17T12:03:52Z
dc.date.available2018-05-17T12:03:52Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationDE BRITO, D. Kostel na sídlišti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.cs
dc.identifier.other51626cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13252
dc.description.abstractNavrhovaný objekt kostela je terasovitě zasazen do terénní konfigurace severojižního svahu a je řešen v souladu se stávající komunikační strukturou. Současně umožňuje otevřený výhled na vzdálený horizont ukazující se mezi panelovými domy. Hmota stavby je řešena záměrně horizontálně jako protipól k okolní vertikalitě bytových domů. Vedle objektu kostela stoupá po jeho pravé straně cesta, jejiž trajektorie byla dřívě přirozeně vyšlapána lidmi, jež si zkracovali cestu napříč kopcem. Budova se proto snaží vést dialog s touto cestou, umožňuje proto vstupy dovnitř objektu z několika úrovní a zároveň tak vytváří žádané předprostory a náměstí. Hlavní prostor kostela je ukryt v samém jádru budovy, tak jako se ukrývá duše uvnitř těla člověka. Sakrální prostor je jasně vymezen válcovým tubusem, okolo nějž jsou rozmístěné další funkční prostory společenského centra. Hmota tubusu vynášející rampu prostupuje celou budovou a dává tak znát přítomnost chrámu v každém patře průhledem skrz perforaci kruhovými otvory. Stoupající rampa slouží také jako křížová cesta se začátkem v přízemí u presbytáře a posledním 14. zastavením na samém vrcholu stoupání u horního vstupu. Kostel je přístupný dvěma způsoby – horním vstupem s možností sejití dolů po rampě, nebo přímo ze spodního podlaží hlavním vstupem. Obě možnosti vstupu nabízejí různé prostorové vjemy. Vstup na spodní úrovni začíná nižší předsíní s přímým průhledem na obětní stůl a náhle se otevírá do výše při vstupu do hlavního sakrálního prostoru. Při vstupu z úrovně 3. nadzemního podlaží se sakrální prostor objevuje návštěvníku sestupujícímu zvolna po točité rampě, která se rozevírá postupně do tří kůrů v různých výškách a s různým využitím - postupně seshora – sbor, varhany, věřící. Kůr pro sbor a pro věřící je komunikačně propojen s 2. nadzemním podlažím. Kůr pro varhaníka má vlastní pomocné schodiště. Prostor kostela nabízí mnoho rozmanitých prostorových tvarů, zákoutí a vazeb. Různé výšky zajišťují různé vnímaní - od intimní modlitby o samotě až po zážitek z velkého shromáždění.cs
dc.description.abstractThe proposed church is set in a terraced terrain north-south slope and its configuration is handled in accordance with the existing communication structure. At the same time the church does not block an open view of the distant horizon. The object is designed intentionally as horizontal as opposed to verticality of very high residential buildings surrounding the site. Next to the church building rises a path, whose trajectory was previously naturally done by people who have used the path as a shortcut across the hill. The building is trying to hold a dialogue with this path, thus the building can be entered from the path. The lining of the path also creates the desired public spaces. The main space of the church is hidden in the heart of the building, as the soul is hidden inside the body of man. Sacred space is clearly defined by a cylindrical tube, around which the other floors are placed. The tube that is also holding a ramp penetrates through the entire building, thus giving a ubiquitous presence of the temple on each floor via perforated round holes. The ascending ramp also serves as the way of the Cross starting on the ground floor of the presbytery and finishing as the last 14th stopping at the very top of the at the upper entrance. The church is accessible in two ways - with the upper entrance with a ramp going down, or directly from the bottom floor main entrance. Both options offer different spatial perceptions. The access from the ground level starts at the entrance with a direct view to the sacrificial table and suddenly opens up at into the sacred space. At the upper entrance the sacral space opens up slowly as the visitor ascends the spiral ramp that gradually opens up into three choirs at various heights and with different uses - gradually from above - choir, organ, believers. Organist for the choir has its own auxiliary staircase. The space the church offers many different spatial shapes, corners and connections. Different heights provide different perception - from intimate prayer alone to experience the Great Assembly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKostelcs
dc.subjectsídlištěcs
dc.subjectNový Lískoveccs
dc.subjectChurchen
dc.subjectHousing estateen
dc.titleKostel na sídlištics
dc.title.alternativeChurch in the housing estateen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-05-29cs
dcterms.modified2012-05-30-09:15:28cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid51626en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 14:41:23en
sync.item.modts2020.03.31 12:21:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeTodorov, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Martin Laštovička (předseda) doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (člen) Ing. arch. Zdeněk Hirnšál (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record