Zobrazit minimální záznam

Evaluation of power and coolant flow in reactor core

dc.contributor.advisorNerud, Pavelcs
dc.contributor.authorTvrdý, Miloslavcs
dc.date.accessioned2018-11-08T01:31:15Z
dc.date.available2018-11-08T01:31:15Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationTVRDÝ, M. Návrh programu pro výpočet výkonu a průtoku aktivní zónou z parametrů sekundárního okruhu pro JE s reaktorem VVER 440 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28957cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13502
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou určení výkonu a průtoku aktivní zónou z parametrů sekundárního okruhu. První část obsahuje popis jaderné elektrárny s reaktorem VVER 440. Důraz je kladen na prvky a systémy přímo související s přenosem a využitím tepelné energie při normálním provozu bloku. Ve druhé části jsou odvozeny rovnice potřebné pro výpočet výkonu reaktoru a průtoku aktivní zónou ze zadaných parametrů sekundárního okruhu. Třetí, hlavní část, je věnována návrhu programu pro výpočet uvedených veličin. Jsou zde specifikovány požadavky na program a na jejich základě je napsán kód programu. Jednotlivé části kódu jsou následně popsány a v závěru kapitoly je vypracován manuál pro uživatele programu. Vlastní program je přílohou této práce.cs
dc.description.abstractThis graduation thesis deals with evaluation of power and coolant flow in reactor core. The first part is a description of nuclear power plant VVER 440. It is focused on parts important for transfer and utilize energy in regular operating of generating block. In the second part, the equations for calculation of power and coolant flow in reactor core are deduced. The last part is about designing the program for calculation of published values. There are specified requirements for the program and on the basis of this the source code is written. The parts of code are described. In conclusion of this part, the user's manual is work out. The program is on CD in the annexe.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJaderná elektrárnacs
dc.subjectjaderná energetikacs
dc.subjectprůtok aktivní zónoucs
dc.subjectVisual Basic for Applications (VBA)cs
dc.subjectVVER 440cs
dc.subjectvýkon reaktoru.cs
dc.subjectCoolant flow in reactor coreen
dc.subjectnuclear energyen
dc.subjectnuclear power planten
dc.subjectpower of reactoren
dc.subjectVisual Basic for Applications (VBA)en
dc.subjectVVER 440.en
dc.titleNávrh programu pro výpočet výkonu a průtoku aktivní zónou z parametrů sekundárního okruhu pro JE s reaktorem VVER 440cs
dc.title.alternativeEvaluation of power and coolant flow in reactor coreen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:27cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28957en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.07 16:43:21en
sync.item.modts2018.10.21 21:41:54en
dc.contributor.refereeŠen, Hugocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam