Show simple item record

Microbiology of meat

dc.contributor.advisorOmelková, Jiřinacs
dc.contributor.authorSpurná, Ivonacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:20:57Z
dc.date.available2018-10-21T20:20:57Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSPURNÁ, I. Mikrobiologie masa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16546cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13555
dc.description.abstractDiplomová práce hodnotí mikrobiologickou kontaminaci masa a prostředí podniku Jatky Bučovice. Sleduje vybrané mikroorganismy a jejich zjištěné počty porovnány v závislosti na změně ročního období.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis evaluates the microbiological contamination of meat and background in the company of Jatky Bučovice. Numbers of the choosen microorganisms are weighted against the change of the season.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikrobiologie masacs
dc.subjectsložení masacs
dc.subjectzpracování masacs
dc.subjectvybrané mikroorganismycs
dc.subjectMicrobiology of meaten
dc.subjectcomposition of meaten
dc.subjectmeat processingen
dc.subjectselected microorganismsen
dc.titleMikrobiologie masacs
dc.title.alternativeMicrobiology of meaten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-06-11-17:50:42cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16546en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:36:52en
sync.item.modts2020.03.31 16:57:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeIng.Dana Flodrová, Ph.D.cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Rosenberg: Formální poznámka - není zvykem dávat do práce obrázky prázdných Petriho misek; kvalita fotografií obecně je velice nízká. Jakým způsobem se vzorky masa připravují (nepřidávají se detergenty)? doc. Márová: Z jaké části těla zvířat byly vzorky odebírány a proč? prof. Šimko: Jak se mění počet mikroorganismů v 2. polovině roku, kdy jste neměřila?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record