Show simple item record

A study on the Lightfastness of Color Prints

dc.contributor.advisorDzik, Petrcs
dc.contributor.authorŠtěpánková, Evacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:10Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠTĚPÁNKOVÁ, E. Studium světlostálosti barevných fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23845cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1357
dc.description.abstractPráce podává přehled o dostupných a využívaných metodách, normách a předpisech pro testovaní a hodnocení světlostálosti barevných fotografií a tisků. Bylo provedeno porovnání jednotlivých platných norem a návrhů na hodnocení. Testovaný soubor vzorků byl zhotoven různými fotografickými procesy a tiskovými technikami. Vzorky byly podrobeny dlouhodobému a urychlenému testu světlostálosti. Pro rychlost blednutí vzorků byla v této práci vyjádřena jako nepravá rychlostní konstanta získaná z úbytku normalizovaného objemu gamutu v závislosti na osvitu. Na základě vypočtených životností vzorků bylo provedeno porovnání materiálů mezi sebou. Dále bylo pozorováno selhání recipročního zákona u urychleného testu, což naznačuje omezenou věrohodnost odhadu životnosti předpovídané na základě zrychlených testů.cs
dc.description.abstractThis paper gives a brief overview on the published and accepted standards and methods for colour photography and print lightfastness measuring and evaluating. A comparison of selected valid standards and evaluation suggestions has been made. Sample sets was produced by various photographic processes and printing techniques. Identical sample sets were used in both long-term and accelerated ageing experiment. In this thesis, the degradation speed is expressed as a formal rate constant, which was calculated from the dependence of normalized gamut volume on the exposure dose. Photographs and prints were compared on calculated lifetime basis. A failure of reciprocity law was observed, which indicates a lower credibility of estimated lifetime predictions based on accelerated ageing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUrychlené stárnutícs
dc.subjectbarvový gamutcs
dc.subjectsvětlostálostcs
dc.subjectbarevná fotografiecs
dc.subjectAccelerated ageingen
dc.subjectcolour gamuten
dc.subjectlightfastnessen
dc.subjectcolour photographyen
dc.titleStudium světlostálosti barevných fotografiícs
dc.title.alternativeA study on the Lightfastness of Color Printsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:12cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23845en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:06en
sync.item.modts2019.05.18 15:22:02en
dc.contributor.refereeReháková, Milenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record