Show simple item record

Remote car monitoring

dc.contributor.advisorBradáč, Zdeněkcs
dc.contributor.authorStrecker, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:40:27Z
dc.date.available2018-10-21T20:40:27Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSTRECKER, Z. Vzdálené monitorování motorových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22316cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1358
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout levné a efektivní zabezpečovací zařízení do automobilu, jehož maximální proud v hlídacím stavu bude do 1mA. Je provedeno základní rozdělení autoalarmů a popsány jejich hlavní výhody a nevýhody. Jako nejlepší možnost je nakonec zvolena koncepce GPS/GSM autoalarmu. V následující části je rozebrán návrh spínaného zdroje, komunikace po RS232 s GSM a GPS modulem, I2C komunikace s akcelerometrem a timerem a návrh modulu displeje. Dále je zde vysvětleno, jak kódovat a dekódovat PDU formát sms zpráv. V další části jsou uvedeny změřené základní charakteristiky spínaného zdroje (účinnost, spínací frekvence atd.). Následně je vysvětlen vývojový diagram hlavní programové smyčky. Také je rozebrán tvar sms, kterou autoalarm pošle v případě ukradení vozu. Poté je ukázáno, jak nastavit timer, mez zrychlení a dobu mezi kontrolami ovládacích sms. Pátá část se zabývá instalací autoalarmu do vozu (konkrétně ukázáno na Škodě Favorit). V šesté části jsou uvedeny ceny jednotlivých součástí a vyčísleny celkové náklady na zařízení. V poslední části je návrh shrnut a jsou dány vylepšovací návrhy.cs
dc.description.abstractThe main goal of this work is to design an efficient and cheap car-alarm with an electricity consumption not exceeding 1mA in the stand-by mode. The first part focuses on the conception of the car-alarm. As the best option - GPS/GSM car-alarm conception is chosen. Then the design of the switching power supply, communication via RS232 with the GSM module, and GPS module, I2C communication with accelerometer and timer IC, and design of the display module are described. Furthermore, the process of how to code/decode sms into the PDU format is also discussed in this part. The second part provides some basic empirical characteristics of the switching power supply (efficiency, switching frequency etc.). Then the owchart of the main loop is explained, followed by an example of the sms which the car-alarm sends in case a car theft. Explanation of how to set up timer, acceleration threshold and the time between the check of the sms commads is the subject of the next section. Fifth part deals with the installation the car-alarm into a car which is illustrated on the Skoda Favorit example. Total costs and also different cost items are listed just before concluding and suggesting some potential improvements of the device.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGPScs
dc.subjectGSMcs
dc.subjectakcelerometrcs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectstep-down zdrojcs
dc.subjectautoalarmcs
dc.subjectGPSen
dc.subjectGSMen
dc.subjectaccelerometeren
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectswitching step-down power supplyen
dc.subjectcaralarmen
dc.titleVzdálené monitorování motorových vozidelcs
dc.title.alternativeRemote car monitoringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:23cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid22316en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:35:27en
sync.item.modts2020.03.31 16:22:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFiedler, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci. Student odpověděl na položené otázky oponenta a na otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record