Show simple item record

Analysis of active substances in honey

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorJelénková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:14Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:14Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationJELÉNKOVÁ, Z. Stanovení aktivních látek v medu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2629cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13610
dc.description.abstractPředložená diplomová práce byla zaměřena na stanovení biologicky aktivních látek v medu. Bylo analyzováno 26 vzorků medu, 1 vzorek propolisu a 1 vzorek mateří kašičky. Medy byly stočeny v letech 2006 a 2007 a zakoupeny v maloobchodní síti, ve specializovaných prodejnách a přímo u včelaře. Vzorky byly analyzovány pomocí metod titračních a spektrofotometrických, metodou RP-HPLC a metodou LC/MS. Studie byla zaměřena zejména na analýzu antioxidantů. Z antioxidantů byly analyzovány tyto skupiny: flavonoidy, katechiny, karotenoidy, vitaminy. Pro ověření kvality medu byl ve vzorcích stanoven obsah hydroxymethylfurfuralu. Průměrné hodnoty celkové antioxidační kapacity se pohybovaly v rozmezí (12,75-137,49) mmol .100 g-1. Průměrné hodnoty celkových polyfenolů se pohybovaly v rozmezí (8,51-61,34) mg .100 g-1 a průměrné hodnoty celkových flavonoidů se pohybovaly v rozmezí (0,75-6,04) mg .100 g-1. Z flavonoidů medy obsahovaly (41,83-585,10) g .100 g-1 rutinu, (9,30-313,40) g .100 g-1 myricetinu, (6,05-171,90) g .100 g-1 luteolinu, (3,19-436,37) g .100 g-1 quercetinu, (2,10-242,66) g .100 g-1 apigeninu, (0,15-105,12) g .100 g-1 kaempferolu a (0,07-17,52) mg .100 g-1 naringeninu. Z katechinů bylo v medech změřeno (5,98-310) g .100 g-1 katechinu, (17,77-486,29) g .100 g-1 epikatechinu, (0,18-64,90) g .100 g-1 katechin galátu a (0,59-140,56) g .100 g-1 epikatechin galátu. Z lipofilních látek medy obsahovaly nejvíce tokoferol - (29,20-8531,17) g .100 g-1. Obsah kyseliny askorbové se pohyboval v rozmezí (0,65-4,65) mg .100 g-1. Obsah hydroxymethylfurfuralu se pohyboval v rozmezí (0,26-4,06) mg .100 g-1. Jeden výrobek nevyhověl normě. Metodou LC/MS byl v lesním medu detekován luteolin, naringenin, protokatechinová kyselina, kávová kyselina a p-kumarová kyselina, v květovém medu navíc pak kyanidin a pinocembrin. Nejvíce biologicky aktivních látek obsahovaly medy jednodruhové, nepatrně méně pak medy květové smíšené a medy lesní. Nejméně biologicky aktivních látek obsahovaly medy akátové.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis was focused on biologically active compounds determination. 26 samples of honey, one sample of propolis and one sample of royal jelly were analyzed. Honey were harvested in year 2006 and 2007 and bought in retail chain, special shops and directly from bee-keeper. Samples were analyzed by titration, spectrofotometry, LC/MS and RP-HPLC methods. The study was focused on analysis of antioxidants. Followed groups of antioxidants were determined: flavonoids, catechins, carotenoids, vitamins E, C, A. Authenticity of quality was determined by hydroxymethylfurfural analysis. Average values of total antioxidant capacity ranged (12.75-137.49) mmol .100 g-1. Average values of total phenolic ranged (8.51-61.34) mg .100 g-1 and average values of total flavonoids ranged (0.75-6.04) mg .100 g-1. Honey samples contained (41.83-585.10) g .100 g-1 of rutin, (9.30-313.40) g .100 g-1 of myricetin, (6.5-171.90) g .100 g-1 of luteolin, (3.19-436.37) g .100 g-1 of quercetin, (2.10-242.66) g .100 g-1 of apigenin, (0.15-105.12) g .100 g-1 of caempferol and (0.07-17.52) mg .100 g-1 of naringenin. From group of catechins there were measured (5.98-310) g .100 g-1 of catechin, (17.77-486.29) g .100 g-1 of epicatechin, (0.18-64.90) g .100 g-1 of catechin gallate and (0.59-140.56) g .100 g-1 of epicatechin gallate. From lipophilic compounds the most abundant in honey samples was tocopherol, its value ranged (29.20-8531.17) g .100 g-1. Content of ascorbic acid ranged (0.65-4.65) mg .100 g-1. Content of hydroxymethyl.furfural. ranged (0.26-4.06) mg .100 g-1. By LC/MS method luteolin, naringenin, protocatechin acid, coffee acid and p-cumaric acid in honeydew were detected and, furthermore, kyanidin and pinocembrin in floral honey were found. Mono-floral honey contained biologically active compounds the most, imperceptibly less contained multi-floral honey and honeydew honey. Acacia honey contained the lowest amount of biologically active compounds.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmedcs
dc.subjectantioxidační kapacitacs
dc.subjectpolyfenolycs
dc.subjectflavonoidycs
dc.subjectvitaminycs
dc.subjecthoneyen
dc.subjectantioxidant capacityen
dc.subjectphenolicsen
dc.subjectflavonoidsen
dc.subjectvitaminsen
dc.titleStanovení aktivních látek v meducs
dc.title.alternativeAnalysis of active substances in honeyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:03cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2629en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:06:51en
sync.item.modts2020.05.22 12:49:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKubešová,, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Potáček: Poznámka ke správnosti uvádění názvosloví. prof. Šimko: Poznámka - i původ medu má vliv na jeho kvalitu. prof. Rychtera: Konfrontovala jste své závěry s výzkumnou zprávou Výzkumného ústavu včelařského?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record