Show simple item record

Production of carotenoi by yeasts of the genus Cystofilobasidium

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorVavrysová, Alenacs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:00:52Z
dc.date.available2019-04-04T03:00:52Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVAVRYSOVÁ, A. Produkce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidium [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16560cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13620
dc.description.abstractKarotenoidy jsou významné průmyslové pigmenty přítomné prakticky ve všech živých organismech. Cílem předložené práce bylo studium regulace produkce karotenoidních pigmentů kvasinkami rodu Cystofilobasidium s využitím exogenních stresových faktorů. Růstová křivka kvasinky C. capitatum vykazuje podobně jako ostatní karotenogenní kvasinky dvoustupňový průběh s prodlouženou stacionární fází a s maximem produkce biomasy i beta-karotenu ve 103. hodině. Aplikované stresové faktory (2-5% NACl, 2-5 mM peroxid, 0,01 - 1 mM Se (IV), 0,1-5 mM Cr(III)) neměly významný vliv na tvorbu biomasy, která dosahovala průměrně 8-9 g/l. Výrazně pozitivní efekt vykazoval 5mM Cr, v jehož přítomnosti množství biomasy dosáhlo hodnoty 10 g/L. Tvorbu -karotenu pozitivně ovlivňovala řada aplikovaných stresových faktorů, nejvyšší výtěžek (695 g/g) byl dosažen v přítomnosti 0,1 mM Se. Tvorba ergosterolu nebyla regulována souběžně s karotenoidy jako u jiných karotenogenních kmenů. Produkční vlastnosti kvasinky C. capitatum za stresových podmínek byly srovnány s produkcí biomasy a pigmentů u kvasinek rodů Rhodotorula a Sporobolomyces. Kvasinka C. capitatum produkuje srovnatelné množství biomasy jako kvasinky rodu Rhodotorula v přítomnosti NaCl. Produkce -karotenu vykazovala vyšší hodnoty (502 g -karotenu/g) než kvasinky rodu Rhodotorula, avšak nižší hodnoty než zástupci rodu Sporobolomyces, u nichž však byla podstatně nižší produkce biomasy. Karyotyp kvasinky Cystofilobasidium se poměrně značně liší od karyotypů kvasinek rodů Rhodotorula i Sporobolomyces. Ze souhrnu dosavadních výsledků vyplývá, že kvasinka Cystofilobasidium capitatum vykazuje podobné fyziologické i produkční vlastnosti jako průmyslové kvasinky rodu Rhodotorula. I přes určité odlišnosti lze tyto kvasinky považovat za potenciální průmyslově využitelné kmeny k produkci karotenoidních pigmentů i biomasy obohacené karotenoidy a přídavkem biogenních prvků.cs
dc.description.abstractCarotenoids are important industrial pigments present practically in all living organisms. The aim of presented work is the study of regulation of carotenoid production in yeasts of the genus Cystofilobasidium in presence of exogenous stress factors. Growth curve of C. capitatum exhibited typical two-stage course with prolonged stationary phase similar to other carotenogenic yeasts. Maximal production of biomass and beta-carotene occurred in 103rd hour. Applied stress factors (2-5% NACl, 2-5 mM H2O2, 0,01-1 mM Se(IV), 0,1-5 mM Cr(III)) exhibited no significant influence on biomass production, which reached on average 8-9 g/l. Positive effect was observed in presence of 5mM Cr where 10 g/L of biomass was produced. Beta-carotene formation was positively influenced by many applied stress factors, the highest yield (695 g/g) was reached in presence of 0,1 mM Se(IV). No simultaneous regulation of ergosterol and carotenes was observed in Cystofilobasidium cells. Production properties of yeast strain C. capitatum CCY 10-1-1 wee compared with those of other carotenogenic yeasts of the genes Rhodotorula and Sporobolomyces. C. capitatum produced similar biomass yield as Rhodotorula sp. in presence of salt. Production of beta-carotene by C. capitatum was slightly higher than in Rhodotorula glutinis, but lower than in Sporobolomyces strains which exhibited substantially lower biomass production. Karyotype of C. capitatum is relatively different when compared with karyotype of other carotenogenic yeasts. Based on summary of our results in seems that yeasts C. capitatum exhibit similar physiological as well as production properties as some Rhodotorula strains. Thus, yeasts of the genus Cystofilobasidium could be potentially used to industrial production of carotenoid pigments as well as yeast biomass rich in carotenoids and some biogenic elements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkarotenoidycs
dc.subjectkvasinkycs
dc.subjectCystofilobasidiumcs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectcarotenoidsen
dc.subjectyeastsen
dc.subjectCystofilobasidiumen
dc.subjectHPLCen
dc.titleProdukce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidiumcs
dc.title.alternativeProduction of carotenoi by yeasts of the genus Cystofilobasidiumen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:03cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16560en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:21:41en
sync.item.modts2020.03.30 14:22:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKočí, Radkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Rychtera: jak jste kultivovala kvasinky? Kolik je odborných publikací na dané téma?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record