Show simple item record

VMO Brno South - alternative solution

dc.contributor.advisorSmělý, Martincs
dc.contributor.authorServus, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:02:15Z
dc.date.available2016-01-31cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSERVUS, O. VMO Brno Jih - variantní řešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other54933cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13621
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zpracování variantního řešení VMO v segmentu Brno – jih, v prostoru ohraničeném přibližně ulicemi Heršpická – Mariánské náměstí – Faměrovo náměstí a na jihu dálnicí D1. Řešení bude vycházet z faktu, že bude realizována přestavba Železničního uzlu Brno (ŽUB ) a tím dojde k uvolnění koridoru dnešní Přerovské trati. Trasa VMO pak bude vedena po tělese Přerovky a budou zpracovány dvě varianty. Jako varianta A bude zpracováno propojení VMO s D1 a to trasou tzv. Bratislavské radiály (viz Územní plán MB). Jako varianta B bude trasa vedena jako tzv. Bratislavská tangenta a to od MÚK Brno – jih, podél ulice Ráječek do Hájecké. Technická úroveň zpracování trasy VMO i tras radiály a tangenty se uvažuje jako vyhledávací studie s řešením zásadních trasovacích prvků.cs
dc.description.abstractThe subject of master´s thesis is a variant solution VMO processing segment in Brno - the south, in the area approximately bounded by streets Heršpická - Marian Square - Faměr Square and the south of the motorway D1. The solution was based on the fact that it will be implemented reconstruction of the railway junction in Brno (ŽUB) and thus is released today Přerovka corridor route. Route VMO will be conducted on the embankment of Přerovka and will be processed two variants. As an alternative A - VMO connection with D1 and the route Bratislava radial (see Urban Plan MB). As an alternative B - route run as the Bratislava tangent and Brno from MUK - south along the street Ráječek to Hájecká. Technical level of processing route VMO and routes radial and the tangent is considered as the search study with solutionof fundamental trace elements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 4 roku/letcs
dc.subjectkřižovatkacs
dc.subjectmimoúrovňová křižovatkacs
dc.subjectvzdálenost křižovatekcs
dc.subjectintenzity dopravycs
dc.subjectměstské komunikacecs
dc.subjectintersectionen
dc.subjectinterchangeen
dc.subjectintersection distanceen
dc.subjecttraffic intensityen
dc.subjectmunicipal roadsen
dc.titleVMO Brno Jih - variantní řešenícs
dc.title.alternativeVMO Brno South - alternative solutionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-17-15:19:39cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54933en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:40:33en
sync.item.modts2019.05.18 05:51:25en
dc.contributor.refereeBijok, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record