Show simple item record

Special Laboratory Techniques

dc.contributor.advisorRichtera, Lukášcs
dc.contributor.authorBoháčová, Zdeňkacs
dc.date.accessioned2019-11-17T20:54:08Z
dc.date.available2019-11-17T20:54:08Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBOHÁČOVÁ, Z. Speciální laboratorní technika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2600cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13668
dc.description.abstractManipulace s látkami vysoce citlivými vůči vzdušné vlhkosti a kyslíku vyžadují definované prostředí s minimem těchto nežádoucích látek (řádově jednotky ppm). V oblasti anorganické, organické a zejména organokovové a polymerní syntézy je znalost vakuové techniky, techniky suchého boxu a Schlenkových technik nezbytná. Obecné postupy těchto technik jsou popsány již v několika skriptech a monografiích, nicméně obrazová dokumentace pomáhající správnému pochopení mnohdy zaostává. Předložená práce je členěna do 8 kapitol. Úvodní kapitoly pojednávají o bezpečnosti práce a první pomoci při úrazech v chemické laboratoři. Následující kapitola přináší užitečné literární zdroje. Dále jsou v jednotlivých kapitolách rozepsány používané skleněné nádoby a jejich příslušenství, základní pracovní úkony, speciální vybavení, vakuum a jeho zdroje a jednotlivé pracovní techniky. Tato práce si klade za cíl vytvořit studijní podklady pro začínající pracovníky zabývající se syntézami organokovových komplexů, polymerních katalyzátorů a vlastních polymerů v laboratoři polymerních syntéz na FCH VUT .cs
dc.description.abstractManipulation with the materials that are very sensitive towards moisture and (or) oxygen requires controlled environment with acceptable content of these undesired species in the range of ppm units. The knowledge of vacuum techniques, techniques of the dry box and Schlenk techniques is necessary in the area of inorganic, organic, and especially organometallic and polymer syntheses. General procedures that are related to these techniques are described in many lecture notes and monographs, but the graphic form which can enhance correct understanding, is often very poor. The thesis is divided into eight chapters, beginning with laboratory safety, risk assessment and the first aid. Following chapter brings useful literature sources. Used glassware, laboratory equipment and accessories and special techniques are described in other chapters. The aim of this work was to create the study materials which could be utilized by the workers dealing with the syntheses of organometallic complexes, catalytic precursors for polymerization and polymerization in itself in the laboratory of polymer synthesis at the Faculty of Chemistry, BUT.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSchlenkovy technikycs
dc.subjectstříkačková a kanylová technikacs
dc.subjectvakuumcs
dc.subjectinertní atmosféracs
dc.subjectSchlenk techniquesen
dc.subjectsyringe and cannula techniquesen
dc.subjectvakuumen
dc.subjectinert atmosphereen
dc.titleSpeciální laboratorní technikacs
dc.title.alternativeSpecial Laboratory Techniquesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-23cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:03cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid2600en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:54:55en
sync.item.modts2020.05.22 12:59:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMerna,, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka stručně a jasně přednesla výsledky své bakalářské práce. Správně zodpověděla otázky oponenta a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record