Show simple item record

Biogas plant design

dc.contributor.advisorHoudková, Luciecs
dc.contributor.authorKocián, Oldřichcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:20:23Z
dc.date.available2019-11-27T20:20:23Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKOCIÁN, O. Návrh bioplynové stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other19651cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13680
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici. V úvodní části je popsán princip tvorby bioplynu a rovněž jsou popsány vybrané konkrétní bioplynové stanice, na kterých jsou ukázány rozdílné přístupy a technologie. Hlavní část práce je zaměřena na návrh bioplynové stanice pro zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů z VUT v Brně a vybraných částí města Brna. Vlastnímu návrhu bioplynové stanice předchází vyhodnocení dostupných odpadů z vybraných lokalit. Protože se jedná o bioodpad z domácností, je rovněž navržen způsob jeho sběru. Součástí práce je i ekonomické vyhodnocení bioplynové stanice. Jsou vyčísleny investiční náklady, odhadnuty provozní náklady a rovněž jsou uvažovány zisky z prodeje elektřiny vyráběné z bioplynu, zisky z poplatků za zpracování odpadu a zisky z prodeje kompostu, který by byl vyráběn z digestátu v rámci bioplynové stanice.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on possibility of usage biologically decompostable wastes in the biogas plant. The first part of this thesis describes principal production of the manure gas and as well concrete biogas plants, where are shown different approaches and technologies. The main target of the thesis is based on biogas plant design for manipulation with biologically communal wastes from VUT v Brno and chosen parts of Brno. To the proper design of the biogas plant precede evaluation of accesible wastes from choosen localities. Since we consider wastes from households, the way of collection of those wastes is designed. The thesis also consider economic balance and assesment of the biogas plant. Investment costs are predicted, process costs are evaluated and as well profit from selling of the electric energy is consider, profits from charges for manipulation with wastes and profits from selling of compost.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiologicky rozložitelný odpadcs
dc.subjectbioplynová stanicecs
dc.subjectbioplyncs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectekonomika provozucs
dc.subjectsuchá fermentacecs
dc.subjectbiologically decomposable wasteen
dc.subjectbiogas plant designen
dc.subjectfit usageen
dc.subjecteconomics evaluationen
dc.subjectdry fermentationen
dc.titleNávrh bioplynové stanicecs
dc.title.alternativeBiogas plant designen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-18cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:25cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19651en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:10:07en
sync.item.modts2020.05.22 12:50:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePěček, Jancs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (člen) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record