Show simple item record

Possible Approaches to Risk Assessment of Nanoparticles from the Point of View of Expert

dc.contributor.authorAdamec, Vladimír
dc.contributor.authorSchüllerová, Barbora
dc.contributor.authorBencko, Vladimír
dc.contributor.authorHrabová, Kristýna
dc.contributor.authorBulejko, Pavel
dc.date.accessioned2018-11-13T07:54:06Z
dc.date.available2018-11-13T07:54:06Z
dc.date.issued2018-06cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2018, roč. 29, č. 2, s. 49-55. ISSN 1211-443X.cs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136851
dc.description.abstractRozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních vlivů. Na straně druhé je nutné konstatovat, že hodnocení těchto vlivů je velmi složité, a to i s ohledem na poměrně krátkou dobu využívání nanotechnologií. Nedostatek relevantních informací o případných negativních účincích nanočástic jakož i absence legislativních nástrojů vede v poslední době k požadavkům na hodnocení rizik těchto částic a materiálů. Příspěvek analyzuje možné přístupy a metody k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu bezpečnosti pracovního prostředí v technických oblastech a upozorňuje na nezbytnost tohoto řešení.cs
dc.description.abstractThe development of nanotechnology is particularly in recent years very dynamic and is applied in many not only technical branches. This is not possible to say about monitoring of possible health and environmental undesirable influence. On the other hand is necessary to say that the assessment of this influence is very difficult also with regard on relatively short period of nanotechnology using. The lack of relevant information about possible undesirable effects of nanoparticles and also absence of legislative measures in recent time leads to requirements on risk assessment of these particles and materials. The paper analyze possible approaches and methods of health risk assessment from the point of view of safety work environment at technical areas and efforts on necessary of solution of this issue.en
dc.formattextcs
dc.format.extent49-55cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectnanomateriálycs
dc.subjectrizikocs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectpracovní prostředícs
dc.subjectnanomaterialsen
dc.subjectrisken
dc.subjectassessmenten
dc.subjecthealthen
dc.subjectwork environmenten
dc.titleMožné přístupy k hodnocení rizik nanočástic z pohledu znalcecs
dc.titlePossible Approaches to Risk Assessment of Nanoparticles from the Point of View of Experten
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume29cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record