Show simple item record

External Risks of a Critical Infrastructure Entity from the Public Sector

dc.contributor.advisorSkalická, Petracs
dc.contributor.authorRektořík, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:31Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:31Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationREKTOŘÍK, J. Vnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other103748cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136869
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce „Vnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru“ je analýza a hodnocení vnějších rizik subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru, konkrétně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), s důrazem na zajištění kontinuity jeho funkce a formulace doporučení k úpravě stávajících rizik. V první části práce jsou vysvětleny podstatné pojmy a prezentovány výchozí teoretické poznatky. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu systému řízení rizik ÚZSVM, analýzu rizik, jejich hodnocení a konkrétními návrhy k zefektivnění systému řízení rizik ÚZSVM.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis “External risks of a Critical Infrastructure Entity from the Public Sector” is the analysis and evaluation of the external risks of the Office for Government Representation in in Property Affairs (OGRPA), with emphasis on the continuity of its function and the formulation of recommendations for the existing risks. The first part of the thesis deals with essential concepts and theoretical knowledge. The second part of the thesis focuses on the analysis of the current state of the OGRPA risk management system, the risk analysis, the evaluation and the proposal of the solution for the current OGRPA risks management system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVnější rizikacs
dc.subjectkritická infrastrukturacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectkontrolní seznam.cs
dc.subjectExternal risksen
dc.subjectCritical infrastructureen
dc.subjectRisk Analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectcheck list.en
dc.titleVnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektorucs
dc.title.alternativeExternal Risks of a Critical Infrastructure Entity from the Public Sectoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-11-16cs
dcterms.modified2018-11-16-14:39:04cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103748en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:13:19en
sync.item.modts2021.11.12 08:26:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePopelová, Barboracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record