Show simple item record

Flood protection study of Janová urban neighbourhood situated on the left side of Vsetínská Bečva river

dc.contributor.advisorZachoval, Zbyněkcs
dc.contributor.authorBöhm, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:21:49Z
dc.date.available2013-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBÖHM, P. Studie řešení protipovodňové ochrany části obce Janová na levém břehu Vsetínské Bečvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other54958cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13686
dc.description.abstractPráce se zabývá studií protipovodňových opatření obce Janová (okres Vsetín). Na základě současné geometrie toku a hydrologických dat byl vytvořen model proudění vody ve Vsetínské Bečvě na území obce pomocí programu HEC-RAS 4.1. Výsledky výpočtu stoletého kulminačního průtoku byly podkladem pro návrhová opatření nezbytná pro zvýšení protipovodňové ochrany území.cs
dc.description.abstractDiploma´s thesis solve flood protection study of Janova (region Vsetín). Model of flow was created based on geometry of the watercourse and hydrological data of Vsetinska Becva on the municipality. Model of flow was created using HEC-RAS 4.1. Calculation results of centenarian maximum peak discharge were base for design measures, which were the necessary for improvement flood protection of area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectProtipovodňová ochranacs
dc.subjectochranné hrázecs
dc.subjectstoletý kulminační průtokcs
dc.subjectHEC-RAS 4.1cs
dc.subjectobec Janovács
dc.subjectustálené rovnoměrné prouděnícs
dc.subjectustálené nerovnoměrné prouděnícs
dc.subjectproudění pod mostní konstrukcícs
dc.subjectjednorozměrný model prouděnícs
dc.subjectFlood protectionen
dc.subjectflood banksen
dc.subjectmaximum peak dischargeen
dc.subjectHEC-RAS 4.1en
dc.subjectJanová villageen
dc.subjectsteady uniform flowen
dc.subjectsteady nonuniform flowen
dc.subjectflow under bridgeen
dc.subjectone-dimensional model of flowen
dc.titleStudie řešení protipovodňové ochrany části obce Janová na levém břehu Vsetínské Bečvycs
dc.title.alternativeFlood protection study of Janová urban neighbourhood situated on the left side of Vsetínská Bečva riveren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.modified2012-02-17-15:19:46cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54958en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:40:39en
sync.item.modts2019.05.18 22:34:04en
dc.contributor.refereeKremláček,, Ivocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record