Show simple item record

Risk of Loss of Infomation Transmission in IRS Operation Centres

dc.contributor.advisorPopelová, Barboracs
dc.contributor.authorVenclovská, Barboracs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:32Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVENCLOVSKÁ, B. Riziko ztráty přenosu informací na operačních střediscích IZS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other100372cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136871
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na hodnocení rizik, která souvisejí s prací operátorů telefonických center tísňového volání 112. Práce je členěna na dvě části, kdy první část se zabývá teoretickými východisky provedené analýzy. Popisuje legislativu, integrovaný záchranný systém, operační střediska jeho základních složek a jejich fungování. V druhé části práce je provedena riziková analýza, která odhaluje závažná rizika. Zahrnuje také opatření, jejichž aplikace vede k eliminaci těchto rizik.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the evaluation of the risks related to the work of the operators of emergency call centres 112. It is divided into two parts, the first part deals with the theoretical basis of the analysis. It describes the legislation, the integrated rescue system, the operational centres of its basic components and their functioning. The second part of the thesis presents a risk analysis which reveals serious risks. It also includes measures leading to the elimination of these risks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIntegrovaný záchranný systémcs
dc.subjectoperační střediskocs
dc.subjecttísňové volánícs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectIntegrated Rescue Systemen
dc.subjectOperation Centreen
dc.subjectEmergency Callen
dc.subjectRisken
dc.subjectAnalysisen
dc.titleRiziko ztráty přenosu informací na operačních střediscích IZScs
dc.title.alternativeRisk of Loss of Infomation Transmission in IRS Operation Centresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-11-16cs
dcterms.modified2018-11-16-14:39:04cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100372en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:13:19en
sync.item.modts2021.11.12 08:20:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZemanová,, Martinacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Riziko ztráty přenosu informací na operačních střediscích IZS. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record