Show simple item record

Refining of astrogeodetic vertical deflections on selected points in Brno

dc.contributor.advisorMachotka, Radovancs
dc.contributor.authorSliška, Andrejcs
dc.date.accessioned2018-11-19T12:17:48Z
dc.date.available2018-11-19T12:17:48Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSLIŠKA, A. Zpřesňování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek na vybraných bodech v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other117801cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136902
dc.description.abstractPredmetom tejto diplomovej práce je spresnenie astronomicko – geodetických zvislicových odchýlok, na vybraných bodoch sieti AGNES a Veveří v Brne. Výpočet zložiek zvislicových odchýlok je založený na geodetických a astronomických meraniach. Astronomické merania sú realizované pomocou systému MAAS – 1, ktorého popis je tiež predmetom tejto práce.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is refining of astrogeodetic vertical deflections, on selected points of networks AGNES and Veveří, in Brno. Calculations of the vertical deflections components are based on geodetic and astronomical measurements. Astronomical measurements are carried out by using the MAAS – 1 system, whose description is also the subject of this thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMAAS – 1cs
dc.subjectzvislicové odchýlkycs
dc.subjectgeodetická astronómiacs
dc.subjectastronomické súradnicecs
dc.subjectdigitálne zenitové kamerové systémycs
dc.subjectMAAS – 1en
dc.subjectvertical deflectionsen
dc.subjectgeodetic astronomyen
dc.subjectastronomical coordinatesen
dc.subjectdigital zenith camera systemsen
dc.titleZpřesňování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek na vybraných bodech v Brněcs
dc.title.alternativeRefining of astrogeodetic vertical deflections on selected points in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-11-19-10:36:57cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117801en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:58:06en
sync.item.modts2019.05.18 02:33:56en
dc.contributor.refereeKratochvíl, Radimcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record