Show simple item record

Comparison of surveyors work in Norway and in Czech Republic

dc.contributor.advisorMachotka, Radovancs
dc.contributor.authorKofira, Matejcs
dc.date.accessioned2018-11-19T12:17:49Z
dc.date.available2018-11-19T12:17:49Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOFIRA, M. Porovnání práce geodeta v Norsku a v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other117796cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136909
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce je porovnanie práce geodeta v Nórsku a Českej republike. Obsahom práce je komplexné porovnanie situácie a získanie čo najobjektívnejšieho pohľadu na danú problematiku. Výsledný záver práce vyvodzujem na základe historického vývoja a súčasnej situácie v rezorte, praktických skúseností získaných na pracovnej stáže ERASMUS+ a v neposlednom rade na základe dotazníkového prieskumu.cs
dc.description.abstractMy diploma thesis compares surveyor's work in Norway and Czech Republic. The aim of the diploma thesis is to create complex view about situation and be objective as much as possible. The final result is deducated from the historical aspects, the current situation in surveying, practical skill I have learned in Norway during summer ERASMUS+ traineeship and the questionnaire survey.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHistória geodézie v Nórskucs
dc.subjecthistória geodézie v Českej republikecs
dc.subjectsúčasnosť geodézie v Nórskucs
dc.subjectsúčasnosť geodézie v Českej republikecs
dc.subjectGNSScs
dc.subjectvytyčovacia sieťcs
dc.subjectlaserové skenovaniecs
dc.subjectHistory of surveying in Norwayen
dc.subjectHistory of surveying in Czech Republicen
dc.subjectcurrent situation in surveying in Norway and Czech Republicen
dc.subjectGNSSen
dc.subjectLaserscannignen
dc.titlePorovnání práce geodeta v Norsku a v České republicecs
dc.title.alternativeComparison of surveyors work in Norway and in Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-11-19-10:36:37cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117796en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:37:08en
sync.item.modts2020.03.31 15:29:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVondrák, Jiřícs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record