Show simple item record

The systems of building services in immovable heritage

dc.contributor.advisorHirš, Jiřícs
dc.contributor.authorMaurerová, Lenkacs
dc.date.accessioned2018-11-20T20:15:26Z
dc.date.available2018-11-20T20:15:26Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMAUREROVÁ, L. Systémy TZB v nemovitých památkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other117817cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136946
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ryze technický obor TZB s obecnou filozofií památkové péče. Cílem mé disertační práce je analýza procesu péče o nemovité památky, se zaměřením na současný stav průzkumů a dokumentace systémů TZB. Dále se v práci zaměřuji na možnosti dočasného měření parametrů interního mikroklimatu v nemovitých památkách a na sestavení počítačového modelu (v nástroji BSim), určeného k simulaci různých provozních stavů ve vybraných budovách. K realizaci zvolených cílů byli vybráni tři reprezentanti nemovitých památek: historická aula Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Zámecký palmový skleník v Lednici na Moravě a vila Tugendhat. Na jmenovaných památkách probíhal několikaletý výzkum, jehož analýzu, vyhodnocení a závěry předkládám prostřednictvím této disertační práce. Záměry disertační práce rámcově korespondují i s nadnárodními zájmy. Předkládaný výzkum je např. v souladu s mezinárodním dokumentem - Chartou ICOMOS (Zimbabwe, 2003) - který se zaměřuje na analyzování, ochranu a stavební obnovu architektonických památek. Výzkum v oblasti nemovitých památek je taktéž podporován Evropskou unií např. prostřednictvím 7. Rámcového programu.cs
dc.description.abstractThe present PhD. thesis deals with the systems of building services (namely heating, ventilating and air conditioning, shading) which provide required indoor microclimate inside the immovable heritage. The work thus combines the exclusively technical field of building services (BS) and the general principles of heritage conservation. The aim of my PhD. thesis is the analysis of immovable heritage conservation processes, focusing on the current state of research and BS systems documentation. Furthermore the work concerns the possibilities of temporary measurements of indoor climate parameters inside the immovable heritage, and aims to develop a computer model (in BSim software) for the simulation of various working conditions in the selected buildings. For the stated aims were selected three representative historic houses: historical assembly hall at the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology; the Palm Greenhouse at Lednice Chateau in Moravia; and Villa Tugendhat in Brno. These buildings had been surveyed for several years, and in this PhD. thesis I present their analysis, evaluation, and conclusions. The aims of this PhD. thesis broadly correspond to the transnational objectives. The present research is, for example, in accordance with the international document ICOMOS Charter (Zimbabwe, 2013) which is concerned with the analysis, conservation, and restoration of architectural heritage. The research of immovable heritage is also supported by European Union, e.g. by the Seventh Framework Programme of EU.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSystémy TZBcs
dc.subjecthistorické budovycs
dc.subjectsoudobě významné budovycs
dc.subjectnemovité památkycs
dc.subjectinterní mikroklimacs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectstíněnícs
dc.subjectvětrání a klimatizacecs
dc.subjectsolární architekturacs
dc.subjectPC simulacecs
dc.subjectpřípadová studiecs
dc.subjectměření in-situcs
dc.subjectprůzkumy památekcs
dc.subjectproudění tekutincs
dc.subjectBSimcs
dc.subjectvila Tugendhatcs
dc.subjectZámecký palmový skleník v Lednici na Moravě.cs
dc.subjectBuilding services systemsen
dc.subjecthistorical buildingsen
dc.subjectcontemporary significant buildingsen
dc.subjectimmovable heritageen
dc.subjectindoor microclimateen
dc.subjectheatingen
dc.subjectshadingen
dc.subjectventilating and air conditioningen
dc.subjectpassive solar architectureen
dc.subjectcomputer simulationen
dc.subjectcase studyen
dc.subjectin-situ measurementen
dc.subjectsurvey of heritage structuresen
dc.subjectflow of fluidsen
dc.subjectBSimen
dc.subjectVilla Tugendhaten
dc.subjectthe Palm Greenhouse at Lednice Chateau in Moravia.en
dc.titleSystémy TZB v nemovitých památkáchcs
dc.title.alternativeThe systems of building services in immovable heritageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-11-23cs
dcterms.modified2018-11-20-18:49:52cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117817en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:02:08en
sync.item.modts2019.05.18 04:09:39en
dc.contributor.refereeVlček, Milancs
dc.contributor.refereeKabele,, Karelcs
dc.contributor.refereeDoc.Ing. Martina Peřinková, Ph.Dcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record