Show simple item record

Verification of interaction between the foundation plate and the pile

dc.contributor.advisorHorák, Vladislavcs
dc.contributor.authorKozáková, Marcelacs
dc.date.accessioned2018-11-20T20:15:27Z
dc.date.available2018-11-20T20:15:27Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOZÁKOVÁ, M. Ověření spolupůsobení základové desky a piloty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other117818cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136951
dc.description.abstractPředkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika přerozdělení napětí ze sloupu mezi desku a pilotu zkoumána na objektu „Obchodní a zábavní centrum Fórum Nová Karolina“, kde byl proveden monitoring vybraných sloupů a zatěžovací zkoušky pilot. Hodnoty osového zatížení pilot, které byly odvozeny z měření a zkoušek, stejně jako skutečná deformace konstrukce, byly porovnány s výsledky chování konstrukce dle numerického modelování.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deal with the interaction between the foundation plate and deep foundation in the form of bored piles in the case of skeleton construction. The issue of tension redistribution from the column between the plate and the pile is investigated on specific object – „Shopping and entertainment center Fórum Nová Karolina”. On this object were selected columns monitored and load tests of the piles was executed. Values of the axial loading of the piles and the actual deformation of the construction have been derived from measurements and tests. They were compared with the results of structural behavior by numerical modeling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzákladová deskacs
dc.subjectvrtaná pilotacs
dc.subjectspolupůsobenícs
dc.subjectpřerozdělení napětícs
dc.subjectmobilizace únosnostics
dc.subjectosové zatíženícs
dc.subjectplášťové třenícs
dc.subjectúnosnost na patě pilotycs
dc.subjectkontaktní napětícs
dc.subjectstatická zatěžovací zkouškacs
dc.subjectnivelační měřenícs
dc.subjectnumerický modelcs
dc.subjectfoundation plateen
dc.subjectbored pileen
dc.subjectinteractionen
dc.subjectredistribution of tensionen
dc.subjectmobilization of load capacityen
dc.subjectaxial loaden
dc.subjectsheathing frictionen
dc.subjectload capacity on the bottom of the pileen
dc.subjectcontact tensionen
dc.subjectstatic load testen
dc.subjectlevellingen
dc.subjectnumerical modelen
dc.titleOvěření spolupůsobení základové desky a pilotycs
dc.title.alternativeVerification of interaction between the foundation plate and the pileen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-12-04cs
dcterms.modified2018-11-20-18:50:28cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117818en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:16:37en
sync.item.modts2020.03.31 16:24:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHrubešová,, Evacs
dc.contributor.refereeTurček,, Petercs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record