Show simple item record

Impact of injection on mechanical and physical characteristics of mortar

dc.contributor.advisorTuza, Karelcs
dc.contributor.authorFridrich, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:23Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:23Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationFRIDRICH, P. Vliv injektáže na postup vlhkosti a termofyzikální vlastnosti malt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other117815cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136955
dc.description.abstractV důsledku zvýšené vlhkosti ve stavebním materiálu dochází ke změně celé řady jeho mechanických a fyzikálních vlastností. Zejména množství volné vody ve stavební konstrukci snižuje životnost celého stavebního díla, vytváří závadné prostředí pro lidský organismus působením biotických činitelů a přispívá ke zvýšené ekonomické náročnosti při užívání. Mimo ceny potřebné k zajištění sanačního řešení dochází ke zhoršení tepelně izolačních schopností (součinitele tepelné vodivosti ) obvodových konstrukcí. Vlhkost se do zdiva dostává nejen poruchami, ale také velkým množstvím dalších vlivů. Abychom zvýšili užitnou hodnotu staveb, musíme řešit sanaci vlhkého zdiva komplexně s ohledem na všechny možné příčiny. Ochranu proti vodě, pronikající do stavby z podzákladí, dokáže poskytnout pouze dobře fungující hydroizolace. Využití injektáže (chemické metody) k její obnově, je jednou z přímých metod, která v posledních letech podstupuje rychlý vývoj. Experimentální činností ve své disertační práci se zabývám hodnocením dvou u nás používaných chemických přípravků a jejich vlivem na vlastnosti malt. Právě do ložné maltové spáry je předpoklad vytvářet v budoucnu horizontální chemickou clonu u novodobých zdících tvarovek typu THERM.cs
dc.description.abstractThe increased moisture of the building materials causes the change of its mechanical and physical characteristic. In particular the high amount of loose water in construction shorten the lifetime of the building, is harmful to human beings due to biotic factors and increase the economic expenses of usage of the building. Apart from the costs of rehabilitation the loose water deteriorates the thermal insulative ability (thermal conductivity coefficient ) of perimeter masonry as well. The moisture gets into masonry not only through its deffects but also due to many different reasons. In order to improve the utility value of the buildings we have to deal with the rehabilitation of damp masonry with view to all possible causes. Only the properly working damp proofing ensures the protection against the water leaking from the subfoundation of the building. One of the direct techniques which have undergone rapid progress in last few years is the injection procedure. With use of experimental methods in my dissertation I deal with evaluation of two injection compounds used in Czech Republic and with its impact on the characteristics of the mortar. With the modern hollow bricks (system THERM) it is possible to create horizontal infusion into the lateral mortar grooves in future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVlhkostcs
dc.subjectsoučinitel tepelné vodivostics
dc.subjectzdivocs
dc.subjectsanacecs
dc.subjectchemická metodacs
dc.subjectmaltacs
dc.subjectložná spára.cs
dc.subjectMoistureen
dc.subjectthermal conductivity coefficienten
dc.subjectmasonryen
dc.subjectrehabilitationen
dc.subjectinjection procedureen
dc.subjectmortaren
dc.subjectlateral grooves.en
dc.titleVliv injektáže na postup vlhkosti a termofyzikální vlastnosti maltcs
dc.title.alternativeImpact of injection on mechanical and physical characteristics of mortaren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-01-25cs
dcterms.modified2018-11-20-18:48:43cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117815en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:02:37en
sync.item.modts2019.05.18 11:46:48en
dc.contributor.refereeMyslín, Jiřícs
dc.contributor.refereeTomíček,, Oldřichcs
dc.contributor.refereeKlečka,, Tomášcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record