Show simple item record

Možnosti využití málo frekventovaných oblastí železniční infrastruktury

dc.contributor.authorSmržová, Kristýna
dc.date.accessioned2018-11-21T11:44:58Z
dc.date.available2018-11-21T11:44:58Z
dc.date.issued2018-11-14cs
dc.identifier.citationPhD Research Sympozium 2018, s. 47–52. ISBN 978-80-214-5664-8.cs
dc.identifier.isbn978-80-214-5664-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136965
dc.description.abstractTento článek se zabývá problematikou legislativní, majetkoprávní a finanční stránky železniční infrastruktury. Mnoho odborníků se shoduje na tom, že omezení sítě jen na úseky s vysokou hustotou dopravy by vedlo k velkému snížení nákladů právě na údržbu železničních tratí, které jsou z hlediska financování tohoto druhu dopravy jedním z největších nevýhod oproti dopravě silniční. Jaké jsou možnosti legislativních a majetkoprávních změn v úsecích málo frekventovaných tratí, či případná úplná změna účelu využití při současném zachování kolejí? Mohli by například kraje použít nové možnosti plynoucí ze změny právních předpisů a využít tyto rozsáhlé podvyužité plochy pro řešení některých problémů obcí? Lze potenciál železniční infrastruktury nově zužitkovat? Tyto možnosti budou zkoumány metodou research by design a spoluprací s ekonomickými odborníky a studenty, s jejichž pomocí by měl vzniknou ideový návrh, který bude předložen zastupitelům obcí, příslušným politickým orgánům atp.cs
dc.description.abstractThis article deals with the legislative, property and financial aspects of railway infrastructure. Many experts says that limiting the network only to its hightraffic- density sections would greatly reduce the cost of maintaining the railways. Financing the infrastructure is one of the biggest disadvantages of rail transportation in contrast to road transportation. What are the possibilities of legislative and property changes in case of less frequently used tracks, and of a possible change of the purpose of use while keeping the track? Could the regions use the new opportunities arising from a change in legislation and use these large unused areas to solve some of the problems of municipalities? Can the potential of railway infrastructure be reused? These possibilities will be explored by the research by design method and through cooperation with economic experts and students. With their help an ideological proposal will be presented to municipal representatives, relevant politicians, etc.en
dc.formattextcs
dc.format.extent47–52cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartofPhD Research Sympozium 2018cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.subjectželeznicecs
dc.subjectželezniční infrastrukturacs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectmajetkoprávní vztahycs
dc.subjectpotenciál železnicecs
dc.subjectrailwaysen
dc.subjectrail infrastructureen
dc.subjectlegislationen
dc.subjectproperty relationsen
dc.subjectrailway potentialen
dc.titlePossibilities of Using Less Frequently Utilized Areas of Railway Infrastructureen
dc.title.alternativeMožnosti využití málo frekventovaných oblastí železniční infrastrukturycs
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta architekturycs
but.event.date7.11.2018cs
but.event.titlePhD Research Sympozium 2018cs
dc.identifier.doi10.13164/phd.fa2018.7en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record