Show simple item record

Vliv fortifikací na utváření a vývoj našich měst

dc.contributor.authorZíka, Vratislav
dc.date.accessioned2018-11-21T11:44:58Z
dc.date.available2018-11-21T11:44:58Z
dc.date.issued2018-11-14cs
dc.identifier.citationPhD Research Sympozium 2018, s. 61–67. ISBN 978-80-214-5664-8.cs
dc.identifier.isbn978-80-214-5664-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136967
dc.description.abstractZaložení naprosté většiny našich měst úzce souvisí s rozsahem a podobou jejich opevnění. Po několik staletí tak byly městské hradby určující silou v urbanismu a u mnoha měst je jejich vliv patrný a platný dodnes. Příspěvek shrne klíčové principy vývoje urbanistických struktur ve vztahu k městským fortifikacím a nastíní možná ponaučení z nich plynoucí, která by mohla být aplikovatelná i při současném plánování měst. Plošné omezení rozvoje měst hradbami v minulosti vedlo ke kvalitativnímu rozvoji zástavby uvnitř ohrazeného území. Důležitou roli zde hrála především privilegia podporující ekonomiku uvnitř hradeb, podobná opatření by tedy i dnes mohla být využita k rozvoji vybraných území současných měst.cs
dc.description.abstractThe founding of the vast majority of cities in the Czech Republic is closely related to the extent and form of their fortifications. For centuries, city walls were a determining force in urbanism, and in many cities their influence is still evident and valid today. This paper summarizes the key principles of the development of urban structures in relation to city fortifications and outlines possible lessons learned from them, which could be applied to current urban planning. The area-based constraint on city development in the past has led to qualitative development of the built-up within the walled area. An important role was played primarily by privileges that supported the economy within the walls. Perhaps such measures could be used for the development of selected areas within present-day cities as well.en
dc.formattextcs
dc.format.extent61–67cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartofPhD Research Sympozium 2018cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.subjectměstské hradbycs
dc.subjectstředověká městacs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectrozvoj městcs
dc.subjectcity wallsen
dc.subjectmedieval citiesen
dc.subjecturbanismen
dc.subjecturban developmenten
dc.titleThe Impact of Fortifications on the Formation and Development of Our Citiesen
dc.title.alternativeVliv fortifikací na utváření a vývoj našich městcs
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta architekturycs
but.event.date7.11.2018cs
but.event.titlePhD Research Sympozium 2018cs
dc.identifier.doi10.13164/phd.fa2018.9en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record