Show simple item record

Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design

dc.contributor.authorAdamec, Emil
dc.date.accessioned2018-11-21T11:44:58Z
dc.date.available2018-11-21T11:44:58Z
dc.date.issued2018-11-14cs
dc.identifier.citationPhD Research Sympozium 2018, s. 70–76. ISBN 978-80-214-5664-8.cs
dc.identifier.isbn978-80-214-5664-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136969
dc.description.abstractTradicionalismus spojuje urbanismus, architekturu, sochařství, ornament, malířství a design v jeden celek. Podle statistik veřejnost upřednostňuje tradiční architekturu a urbanismus. Navrhovanými řešeními jsou tradiční navrhování, počítačová technologie, vědecký přístup v teorii, ornament v architektuře nebo odstupňovaná měřítka v urbanismu. Vitruvius, Palladio, Camillo Sitte, Léon Krier, Roger Scruton nebo Nikos A. Salingaros, středověká města a císařský nebo Nový urbanismus nabízejí udržitelnost a kvalitní design. Tradicionalismus v památkové péči představuje alternativu Benátské charty nebo Aténské charty. Akreditované školy architektury, umění a designu budou požádány, aby odpověděly na to, zda se tradicionalismus vyučuje v jejich institucích. Workshopy a vyučovaný předmět tradicionalismus pro studenty mohou nabídnout otevření samostatného oboru, mezioborovou spolupráci a výměnu mezi školami. Udržování místních tradic je důležité pro lidskou existenci, kulturní vyspělost a zdravý způsob života.cs
dc.description.abstractTraditionalism combines urbanism, architecture, sculpture, ornament, painting, and design into one complex. According to statistics, the public favours traditional architecture and urbanism. Traditional design, computer technology, a scientific approach to theory, ornament in architecture, and scaling in urbanism are the proposed solutions here. Vitruvius, Palladio, Camillo Sitte, Léon Krier, Roger Scruton or Nikos A. Salingaros, medieval cities, and imperial or New Urbanism offer sustainability, and quality design. In heritage conservation, traditionalism provides an alternative to the Venice Charter and the Athens Charter. Accredited schools of architecture, art and design will be asked whether traditionalism is being taught at their institutions. Workshops and courses in traditionalism for students might support a specialized field of study, interdisciplinary cooperation and exchange between schools. Keeping local traditions is important for human existence, cultural maturity and a healthy lifestyle.en
dc.formattextcs
dc.format.extent70–76cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartofPhD Research Sympozium 2018cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.subjecttradicionalismuscs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectsochařstvícs
dc.subjectornamentcs
dc.subjectdesigncs
dc.subjecttraditionalismen
dc.subjecturbanismen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectsculptureen
dc.subjectornamenten
dc.subjectdesignen
dc.titleTraditionalism at Universities, Colleges and in Practice: Urbanism, Architecture, Sculpture, Ornament, Painting and Designen
dc.title.alternativeTradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a designcs
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta architekturycs
but.event.date7.11.2018cs
but.event.titlePhD Research Sympozium 2018cs
dc.identifier.doi10.13164/phd.fa2018.11en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record