Show simple item record

Optimisation of energy renovation of school buildings

dc.contributor.advisorMohelníková, Jitkacs
dc.contributor.authorMocová, Pavlacs
dc.date.accessioned2018-11-21T21:09:09Z
dc.date.available2018-11-21T21:09:09Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMOCOVÁ, P. Optimalizace návrhu energetické renovace školských budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other117839cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136990
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá metodikou optimálního návrhu energetické renovace školských budov. Práce je zaměřena v první fázi na analýzu vybraných školských budov za posledních 100 let výstavby. V této fázi jsou zjištěny některé důležité informace, a to hlavně z hlediska energetického hodnocení obálky budovy a jejich výsledků. V neposlední řadě byly zjišťovány emise CO2. V další části této práce je posuzována jedna vybraná škola z hlediska kvality prostředí, a to vzhledem k vyhodnocení mikrobiálního mikroklimatu na stavebních konstrukcích, koncentraci CO2 a denního osvětlení. Koncentrace CO2 a denní osvětlení učebny je řešeno pro původní i pro nový stav. Dalším bodem této práce je zhodnocení velikosti třídy ZŠ jak z hlediska typologických zásad, tak z hlediska průměrné velikosti místností učeben ve vybraných 23 školských zařízeních. Na těchto vybraných velikostech jsou provedena hodnocení denního osvětlení, které jsou součástí návrhového nástroje „PaMo I“. V další fázi disertační práce byl vytvořen návrhový nástroj „PaMo I“. Tento nástroj řeší vyhodnocení renovací školských budov z hlediska tepelně technického v návaznosti na ovlivnění denního osvětlení učeben školských zařízení, a to tloušťkou zateplovacího systému a výměny oken. Součástí návrhového nástroje je také finanční vyčíslení investice, doba návratnosti a dopad na životní prostředí jednotlivých variant. Při rozhodování uživatele návrhového nástroje bylo použito možností výběru variant. Výsledkem této práce je tedy vytvořený návrhový nástroj, který pomůže při rozhodování a nalezení optimální varianty energetické renovace školské budovy v návaznosti na denní osvětlení uvnitř učeben.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis is focused on a methodology of optimal design energy renovation of school buildings. The thesis is focused on the analysis of selected school buildings during the last 100 years of construction in the first phase. At this phase, are found some important information, especially in terms of the energy performance of the building envelope and results of this parts. Last but not least, CO2 emissions were detected. In the next part of this work, one selected school is assessed in terms of the quality of the environment, due to the evaluation of microbial microclimate on building structures, CO2 concentration and daylight. CO2 concentration and classroom daylight is addressed both for the original and for the new state. Another point of this thesis is the appreciation of the size of the classrooms in the schools both in terms of typological principles and in terms of the average size of classrooms. The daylight assessment is performed on these selected sizes, which is a part of the "PaMo I" design tool. In the next phase of the dissertation was created the design tool "PaMo I". This tool solves the evaluation of the renovation of school buildings from the point of view of the thermal engineering in connection with the influence of the daylight illumination on the classrooms of the school buildings by the thickness of the insulation system and the replacement of the windows. Part of the design tool is also the financial quantification of the investment, the payback period and the impact on the environment of the individual variants. The choice of variant options has been used when making a design tool user decision. The result of this work is a design tool which will help in deciding and finding the optimal alternative to the energy renovation of a school building in connection with daylighting inside classrooms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠkolní budovacs
dc.subjectškolacs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectenergetická renovacecs
dc.subjecttepelně-technické vlastnostics
dc.subjecttepelně-technické vlastnosti materiálů a konstrukcícs
dc.subjectzateplení obálky budovycs
dc.subjectdenní osvětlení učebencs
dc.subjectostěnícs
dc.subjectrám okna.cs
dc.subjectSchool buildingen
dc.subjectschoolen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectenergy renovationen
dc.subjectthermal-technical propertiesen
dc.subjectthermal and technical properties of materials and structuresen
dc.subjectthermal insulation of the building envelopeen
dc.subjectdaylight of classroomsen
dc.subjectliningen
dc.subjectwindow frame.en
dc.titleOptimalizace návrhu energetické renovace školských budovcs
dc.title.alternativeOptimisation of energy renovation of school buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-11-21-17:04:31cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117839en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:03:35en
sync.item.modts2019.05.18 04:20:41en
dc.contributor.refereeKulhánek,, Františekcs
dc.contributor.refereeKatunský,, Dušancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record