Show simple item record

Assessment of natural and recycled materials in buildings

dc.contributor.advisorSedlák, Jiřícs
dc.contributor.authorStránská, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:18Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:18Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSTRÁNSKÁ, Z. Hodnocení přírodních a recyklovaných surovin a materiálů v budovách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other117847cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/136998
dc.description.abstractPosuzování životního cyklu LCA (Life-Cycle Assessment) je analytická metoda hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb a technologií. Při hodnocení touto metodou se bere ohled na celý životní cyklus produktu. Environmentální dopady produktů jsou hodnoceny na základě posouzení vlivu materiálových a energetických toků, které si hodnocený produktový systém vyměňuje s životním prostředím. Environmentální dopady produktového systému jsou vždy stanoveny ve vztahu k funkci výrobku či služby a umožňují tak srovnání mezi alternativami. Jedním z nejdůležitějších důvodů volby tématu této disertační práce byl stále rostoucí zájem veřejnosti, a to nejen té odborné, o dopady výstavby a užívání domů na životní prostředí a tím i na lidský organismus. Vzhledem k tomu, že se v současné době problematikou environmentálního hodnocení budov v České republice zabývá poměrně málo odborníků a vědeckovýzkumných pracovišť byla disertační práce zaměřena na rozšíření poznání v oblasti hodnocení environmentálních dopadů stavebních materiálů a budov metodikou hodnocení životního cyklu (LCA). Pro řešení disertační práce byly stanoveny čtyři základní problémy: stanovení environmentálních dopadů vybraných materiálů chybějících v dostupných databázích, sestavení modelu životního cyklu hodnocených budov, stanovení nejvhodnější funkční jednotky pro hodnocení bytných budov a stanovení doporučeného obsahu protokolu o LCA analýze budovy. Hlavní část disertační práce se zabývá posuzováním životních cyklů obytných budov. Detailní model životního cyklu vybrané obytné budovy byl vytvořen na základě dostupných podkladů a databází. Tento LCA model „od kolébky po kolébku“ byl následně optimalizován pro velké množství scénářů životního cyklu za účelem zjištění významnosti vlivu jednotlivých proměnných na celkové environmentální dopady budovy. Získané znalosti z této analýzy byly aplikovány na modely životních cyklů dalších budov a byla sestavena doporučená podoba protokolu o LCA analýze budovy.cs
dc.description.abstractLife-Cycle Assessment (LCA) is an analytic method for evaluation of environmental impacts of products, services and technologies. It is associated with all the stages of a product's life. The environmental impacts are evaluated on the basis of material and energetic flows, which are in influence with the environment. These impacts are always determined in the relation with the function of the product or the service and so it is possible to compare them with the other alternatives. One of the most important reasons why I have chosen this dissertation thesis subject was the growing public interest in impacts of the building constructions on the environment and human organism. Only a few experts and scientific research centres deal with the problem of environmental impacts of the buildings in the Czech Republic so the main goal of this thesis is to help with a spreading a knowledge about it. There are four main problems to solve in the thesis: determination of environmental impacts of selected materials which are missing in available databases, creation of life cycle models of evaluated buildings, determining the most appropriate functional unit and determining the contents of the recommended LCA protocol for building analysis. In the first phase of the thesis there was built a detailed life cycle model of the reference building on the basis of available documents and databases. This "cradle to cradle" LCA model was then optimized for a large number of life cycle scenarios to determine the significance of the impact of individual variables on the overall environmental impact of the building. The knowledge gained from this analysis was applied to the lifecycle models of other buildings and then there was assembled the recommended form of the LCA protocol. In the final stage, the results of the environmental impacts were quantified on the different functional units which were used for determining the appropriate form.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEnvironmentální dopadycs
dc.subjectkategorie dopaducs
dc.subjectposuzování životního cyklu (LCA)cs
dc.subjectcharakterizační modelcs
dc.subjectfunkční jednotkacs
dc.subjecthranice systémucs
dc.subjectobytné budovy.cs
dc.subjectEnvironmental impactsen
dc.subjectImpact categoryen
dc.subjectLife-Cycle Assessmenten
dc.subjectFunctional uniten
dc.subjectSystem boundaryen
dc.subjectResidential buildings.en
dc.titleHodnocení přírodních a recyklovaných surovin a materiálů v budováchcs
dc.title.alternativeAssessment of natural and recycled materials in buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-11-21-17:06:15cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117847en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:03:42en
sync.item.modts2019.05.18 13:02:07en
dc.contributor.refereeOstrý, Milancs
dc.contributor.refereeLupíšek,, Antoníncs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record