Show simple item record

Use of nanotechnologies, especially CNT, in silicate composites

dc.contributor.advisorHela, Rudolfcs
dc.contributor.authorJarolím, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-11-21T21:09:13Z
dc.date.available2018-11-21T21:09:13Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJAROLÍM, T. Využití nanotechnologií, zejména CNT, v silikátových kompozitech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other117835cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137001
dc.description.abstractTématem disertační práce byla problematika nanomateriálů a jejich implementace do silikátových kompozitů. Teoretická část práce byla věnována popisu typů uhlíkových nanotrubiček (CNT), jejich vlastností, syntéze, způsobu dispergace, nanotoxicitě a vlivu adice CNT na vlastnosti silikátových kompozitů. Praktická část byla rozdělena na 5 etap. První etapy byly věnovány výběru vhodných CNT a povrchově aktivních látek. V další etapě experimentu bylo stanoveno optimální nastavení ultrazvukového kavitátoru (amplituda, čas, množství dodané vnější energie). Součástí studia nastavení UZ kavitátoru byl i vliv okolního vodného prostředí (změna pH) na povrchové napětí a distribuci částic v disperzi, dále byl sledován vliv dodané vnější energie na poškození stěn CNT v disperzi na TEM. Po optimalizaci vstupních parametrů dispergace byly připraveny cementové pasty s a bez dávky CNT, na nichž byly sledovány hydratační teploty a hydratační teplo a viskozita cementových past. V následující etapě byly připraveny zkušební tělesa z cementové malty, které byly zkoušeny na pevnostní charakteristiky. Poslední etapou byla výroba betonů, jež byly podrobeny sérii zkoušek: pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, statický modul pružnosti, dynamický modul pružnosti, pevnost v příčném tahu, hloubka průsaku tlakovou vodou, odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám (CHRL) a mrazuvzdornosti. Zkušební tělesa s dávkou CNT vykazovaly vyšší pevnostní charakteristiky a vyšší odolnost proti průsaku tlakovou vodou, CHRL a působení mrazu. Výsledkem disertační práce je ucelená studie výroby disperze s uhlíkovými nanotrubičkami a její implementace do betonu, včetně ověření vlivu CNT na vlastnosti betonu.cs
dc.description.abstractThesis theme were nanomaterials and its implementation to cementitious materials. Theoretical part has deal with description of carbon nanotubes types, their properties, production, ways of dispergation, nanotoxicity and CNT’s influence on silicate composites characteristics. Experimental part was divided to 5 stages. The first stages were focused on choosing appropriate carbon nanotubes and surfactants. In the next stage settings of US homogenizator were determinate (amplitude, US energy dosage, time). The part of US homogenizator setting process was observing influence of liquid environment characteristics (especially pH) on surface tension and particle distribution and influence of US energy on CNT walls damages through TEM. After dispergation parameters optimalization cement pastes were prepared and hydration temperature, hydration heat and viscosity were observed. Then testing specimens from cement mortar were prepared and tested form strength characteristics. Last stage was concrete production and their examination: compressive strength, flexural strength, static modulus of elasticity, dynamic modulus of elasticity, tensile splitting strength, depth of penetration of water under pressure, resistance of cement concrete surface to water and defrosting chemicals and determination of frost resistance of concrete. Samples with CNT addition had better strength characteristics and better resistance of penetration of water under pressure, water and defrosting chemicals resistance and frost resistance. Result of thesis is comprehensive study of CNT dispersion production and implementation CNT dispersion to concrete including testing specific concrete characteristics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectuhlíkové nanotrubičkycs
dc.subjectdispergacecs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectcarbon nanotubesen
dc.subjectdispergationen
dc.subjectconcreteen
dc.titleVyužití nanotechnologií, zejména CNT, v silikátových kompozitechcs
dc.title.alternativeUse of nanotechnologies, especially CNT, in silicate compositesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-04-20cs
dcterms.modified2018-11-21-17:02:16cs
thesis.disciplineFyzikální a stavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117835en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:03:43en
sync.item.modts2019.05.18 01:35:32en
dc.contributor.refereeBodnárová, Lenkacs
dc.contributor.refereeMartinec,, Petrcs
dc.contributor.refereeKalina,, Michalcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record