Show simple item record

Joints from FRP composite intended for transport infrastructure

dc.contributor.advisorKarmazínová, Marcelacs
dc.contributor.authorSimon, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-11-21T21:09:14Z
dc.date.available2018-11-21T21:09:14Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSIMON, P. Progresivní styčníky FRP kompozitů konstrukcí dopravní infrastruktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other117845cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137005
dc.description.abstractPráce se zabývá výzkumem styčníků konstrukcí z FRP kompozitů použitelných v konstrukčním stavitelství, se zaměřením na lepené styčníky. Jsou zde uvedena a analyzována materiálová a geometrická specifika FRP kompozitu a parametry ovlivňující návrh styčníků. Na postupných krocích je dokládán vývoj návrhu styčníků použitelných pro vybrané referenční konstrukce – lávky pro pěší. Jsou zde uvedeny praktické zkušenosti z testů spojů přeplátovaných i jednostřižných a dále také zkušenosti z návrhu, výroby a testování dvou typů lávek v reálném měřítku. Dále je uvedeno rozsáhlé srovnání spojů, zejména spoje T průřezů s uzavřenými profily pro vybrané typy spojovacích prostředků. Od prostého spojení šrouby a nýty či prostého lepení ke spojům kombinovaným. Ty jsou posouzeny jak z hlediska únosnosti tak i jejich deformačního chování. Tyto testy jsou provedeny pro dvě materiálové kombinace, FRP-FRP a FRP-ocel.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with junction points of construction used in transport infrastructure, which are made of FRP composite material. Main focus is on bonded joints. The material and geometrical criteria od FRP material and there influence to junctions are analyzed. In sequential steps the development of the design of joints applicable to reference constructions - pedestrian walkways is documented. There are also presented practical experiences from the tests of joints of overlapped and single-sided joints, as well as experience from the design, production and testing of two types of pedestrian bridges on a real scale. Furthermore, extensive comparison of joints, in particular T-joints with closed profiles for selected types of fasteners, is provided. From a simple connection, screws and rivets or plain bonding to combined joints. These are assessed both in terms of bearing capacity and their deformation behavior. These tests are performed for two material combinations, FRP-FRP and FRP-steel.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFRP kompozitcs
dc.subjectGFRP kompozitcs
dc.subjectstyčníkycs
dc.subjectlepené spojecs
dc.subjectšroubované spojecs
dc.subjectFRP compositeen
dc.subjectGFRP compositeen
dc.subjectjointsen
dc.subjectadhesive bonded jointsen
dc.subjectbolted jointsen
dc.titleProgresivní styčníky FRP kompozitů konstrukcí dopravní infrastrukturycs
dc.title.alternativeJoints from FRP composite intended for transport infrastructureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-26cs
dcterms.modified2018-11-21-17:05:54cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117845en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:03:48en
sync.item.modts2019.05.18 08:55:35en
dc.contributor.refereeMaňas,, Pavelcs
dc.contributor.refereeSchmid, Pavelcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record