Show simple item record

Analysis of roundabout design parameters and their impact on accidents.

dc.contributor.advisorHolcner, Petrcs
dc.contributor.authorNovák, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:18Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:18Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNOVÁK, J. Analýza návrhových prvků okružních křižovatek v závislosti na nehodovost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other117842cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137006
dc.description.abstractDizertační práce se zabývá analýzou návrhových prvků okružních křižovatek a jejich vlivem na nehodovost. Cílem analýzy byla identifikace významných prvků okružních křižovatek, které mají vliv na nehodovost. Pro naplnění tohoto cíle byla využita metoda multifaktorového statistického hodnocení nehodovosti na základě výběrového souboru dat, vytvoření několika funkcí bezpečnosti, jejich ověření a interpretace výsledku. V práci bylo vytipováno několik návrhových prvků, které z pohledu mechanizmu dopravní nehody náleží do faktoru infrastruktury, jsou to: roční průměr denních intenzit (RPDI), průměr okružní křižovatky, šířka vjezdu, úhel na vjezdu, úhel na přímém průjezdu, lokalita a mnohé další. V základním souboru bylo cca 1200 OK. Po kontrole dostupnosti provozních dat klesl počet vybraných OK v souboru na 200. Nehodovost byla sledována v letech 2009 až 2016, tedy za dobu osmi let; celkem se jednalo o 2674 dopravních nehod. Výstupem této práce je model nehodovosti, který byl sestaven na základě analýzy návrhových prvků vjezdu OK a mapa kritických OK na území ČR dle empirického bayesovského odhadu nehodovosti. Závěrem byly identifikovány tyto významné parametry vjezdu OK: RPDI, úhel na vjezdu, kolizní vzdálenost, odchylka úhlů mezi rameny, výskyt pojížděného prstence, výskyt bypassu, typ vjezdu, výskyt přechodu pro chodce a okolní zástavba.cs
dc.description.abstractThe dissertation deals with the analysis of roundabout design elements and their impact on accidents. The analysis objective was to identify the important elements of roundabouts that have impact on accidents. In order to achieve this goal, the multifactorial statistical safety assessment method was used on the basis of a representative sample of data, by developing several safety performance functions, verifying them and interpreting the result. Several design elements, which from the point of view of the traffic accident mechanism belong to the infrastructure factor, have been identified: AADT, average diameter, entrance width, entry angle, direct passage angle, location and many others. The original sample contained about 1200 roundabouts, which were reduced to 200 based on data availability. Accident frequencies were monitored between 2009 and 2016, i.e. for eight years, resulting in total 2674 roundabouts accidents. The result is an accident prediction model, developer based on roundabout approach design elements, and map of critical roundabouts, identified based on empirical Bayes estimate of accident frequency. Following approach parameters were identified: AADT, entry angle, distance between collision points, deviation of angles between approaches, presence of apron, presence of bypass, entry type, presence of pedestrian crossing and surrounding area type.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOkružní křižovatkacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectdopravní nehodacs
dc.subjectnávrhové prvkycs
dc.subjectrizikový faktorcs
dc.subjectstatistika nehodovostics
dc.subjectstatistické modelování dopravní nehodovostics
dc.subjectmodel nehodovostics
dc.subjectfunkce bezpečnostics
dc.subjectukazatel bezpečnostics
dc.subjectdopravní nehoda se smrtelným/těžkým/lehkým zraněnímcs
dc.subjectdopravní nehoda pouze s hmotnou škodou.cs
dc.subjectRoundabouten
dc.subjectTraffic Safetyen
dc.subjectTraffic Accidenten
dc.subjectOptimization of Design Elementen
dc.subjectrisk factoren
dc.subjectaccident recorden
dc.subjectstatistical road safety modellingen
dc.subjectaccident modelen
dc.subjectsafety indicatorsen
dc.subjectcar accident with fatal/severe/minor injuryen
dc.subjectcar accident with property damage onlyen
dc.titleAnalýza návrhových prvků okružních křižovatek v závislosti na nehodovostcs
dc.title.alternativeAnalysis of roundabout design parameters and their impact on accidents.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-03-02cs
dcterms.modified2018-11-21-17:05:19cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid117842en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:03:48en
sync.item.modts2019.05.18 10:56:36en
dc.contributor.refereeKarpíšek,, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeMahdalová,, Ivanacs
dc.contributor.refereeMacur, Jiřícs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record