Show simple item record

Nový chaotický dynamický systém s kuželosečkovým rovnovžným stavem umístěným v rovině

dc.contributor.authorPetržela, Jiřícs
dc.contributor.authorGötthans, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:00:43Z
dc.date.available2020-08-04T11:00:43Z
dc.date.issued2017-09-22cs
dc.identifier.citationApplied Sciences - Basel. 2017, vol. 7, issue 10, p. 976-988.en
dc.identifier.issn2076-3417cs
dc.identifier.other139701cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137220
dc.description.abstractThis paper presents a new autonomous deterministic dynamical system with equilibrium degenerated into a plane-oriented hyperbolic geometrical structure. It is demonstrated via numerical analysis and laboratory experiments that the discovered system has both a structurally stable strange attractor and experimentally measurable chaotic behavior. It is shown that the evolution of complex dynamics can be associated with a single parameter of a mathematical model and, due to one-to-one correspondence, to a single circuit parameter. Two-dimensional high resolution plots of the largest Lyapunov exponent and basins of attraction expressed in terms of final state energy are calculated and put into the context of the discovered third-order mathematical model and real chaotic oscillator. Both voltage- and current-mode analog chaotic oscillators are presented and verified by visualization of the typical chaotic attractor in a different fashion.en
dc.description.abstractTento článek přináší nový autonomní deterministický dynamicný systém s rovnovážným stavem zdeformovaným do rovinně orientované hyperbolické geometrické struktury. Prostřednictvím numerické analzy a laboratorních experimentů je ukázáno, že objevený systém má jak strukturálně stabilní podivn atraktor, tak také experimentálně měřitelné chaotické chování. Tímto je dokázáno, že evoluce složitého dynamického chování může být spojena s jediným parametrem matematického modelu a tím také, vzhledem k jednoznačné korespondenci mezi parametrem modelu a obvodu, jediným paramerem oscilátoru. Dvourozměrné grafy největšího Lyapunovského exponentu s vysokým rozlišením a oblasti přitažlivosti vyjádřené konečnou energií systému jsou vypočteny a vloženy do kontextu matematického modelu třetího řádu i reálného oscilátoru. Prezentovány jsou analogové realizace chaotického oscilátoru pracující v napěťovém i proudovém režimu a jejich správná funkce je verifikována.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent976-988cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofApplied Sciences - Baselcs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/2076-3417/7/10/976cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectanalogový oscilátor
dc.subjectautonomní deterministický systém
dc.subjectobvodová syntéza
dc.subjectchaos
dc.subjectnelineární dynamika
dc.subjectpodivný atraktor
dc.subjectanalog oscillatoren
dc.subjectautonomous deterministic systemen
dc.subjectcircuit synthesisen
dc.subjectchaosen
dc.subjectnonlinear dynamicsen
dc.subjectstrange attractoren
dc.titleNew chaotic dynamical system with a conic-shaped equilibrium located on the plane structureen
dc.title.alternativeNový chaotický dynamický systém s kuželosečkovým rovnovžným stavem umístěným v roviněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
sync.item.dbidVAV-139701en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:00:43en
sync.item.modts2020.08.04 12:22:56en
dc.coverage.issue10cs
dc.coverage.volume7cs
dc.identifier.doi10.3390/app7100976cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2076-3417/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International