Show simple item record

Operational project of semi-automatic line for production plastic windows

dc.contributor.advisorRumíšek, Pavelcs
dc.contributor.authorHorák, Alešcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:28:22Z
dc.date.available2018-10-21T20:28:22Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHORÁK, A. Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20324cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13728
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá poloautomatickou linkou na výrobu plastových oken ve firmě RI-Okna. Je popsán systém skladování, manipulace a slabá místa výrobní linky. Řešení je rozpracováno do podoby technologického projektu včetně ekonomického zhodnocení a výkresové dokumentace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with plastic windows semi-automatic production line in the company RI-Okna. The system of storage, handling and weaknesses of the production line are described. The solution is fleshed out into a technological project, including economic evaluation and technical drawings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSkladovánícs
dc.subjectmanipulacecs
dc.subjectvýrobní linkacs
dc.subjectplastové oknocs
dc.subjectzpracování plastůcs
dc.subjectStorageen
dc.subjecthandlingen
dc.subjectproduction lineen
dc.subjectplastic Windowsen
dc.subjectprocessing of plasticsen
dc.titleProjekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových okencs
dc.title.alternativeOperational project of semi-automatic line for production plastic windowsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-24cs
dcterms.modified2009-06-24-14:41:17cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20324en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:43:41en
sync.item.modts2020.03.31 00:30:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHeinl, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Doplňte hodnocení současného stavu: - řešení odpadového hospodářství, - bezpečnosti a hygieny práce na pracovišti, - energetické náročnosti pracovišť, - popis hlavní linky a pomocných pracovišť. 2. Rozveďte v ekonomickém hodnocení náklady na: - projektovou dokumentaci, - stavební úpravy, - úpravy energetických rozvodů, - úpravu řídícího softwaru. 3. Sběr dat pro kapacitní výpočty byl prováděn jakým způsobem? 4. Jaká vidíte rizika prezentovaného projektu? 5. Jmenujte výhody vyžití pásových pil v procesu dělení materiálu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record